Nätverkande som affärsmodell

Attraktiva Oskarshamn AB driver och utvecklar en mängd nätverk med devisen att "allt hänger ihop". Vi startar även upp nya nätverk där behov uppstår. Allt fler oskarshamnare deltar i våra nätverk och ser dem som en stor resurs där de får stöd i sitt eget och organisationens utvecklingsarbete och samtidigt information om övergripande fakta. Idag kan du välja mellan 11 olika nätverk, var hör du hemma?

Rekryteringssamverkan i Oskarshamn, RIO
Fyra gånger om året träffas representanter från företag i Oskarshamn som jobbar med personal och rekrytering för att diskutera rekrytering och kompetensbehov. Genom att träffas med jämna mellanrum kan vi få en förståelse för varandra och våra behov samt stadens behov av kompetens. Vi diskuterar arbetsmarknadsdagar och vad vi gemensamt kan göra för att locka till oss kompetens. Är du och din organisation intresserad av att delta i RIO-nätverket, kontakta annelie@oskarshamn.com
Vi vill gärna tipsa dig om sommarjobb och examensjobb som företagen i RIO erbjuder, klicka här för att se dem.

Kalmarsundsregionen
Kalmarsundsregionen är ett samarbete mellan sex kommuner i Kalmar län. Projektet startade 2014 då Oskarshamn, Kalmar och Mönsterås insåg att vi bara har fördelar att dra nytta av om vi samarbetar i frågor gällande inflyttning och kompetensförsörjning. I dagsläget är det Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn och Torsås som ingår i samarbetet. Vi medverkar bland annat på arbetsmarknadsdagar och driver just nu en kampanj mot hemvändare. Här hittar ni vår hemsida där du kan läsa mer om projektet. För kontakt gällande Kalmarsundsregionen, maila johan@oskarshamn.com

I Kalmarsundsregionen håller vi även samman ett regionalt rekryterarnätverk, Rekryterarnätverk Kalmarsund. Vi träffas 4 gånger per år där värdskapet roterar på de olika organisationerna som är med i nätverket. Alla organisationer i regionen är välkomna att vara med, kontakta johan@oskarshamn.com för mer information och information om nästa träff.

Fastighetsägarna

Genom fastighetsägarnätverket samarbetar offentliga och privata fastighetsägare. Vi sätter strategier, prioriterar och genomför åtgärder för utveckling av Oskarshamns stadskärna. 
Följande punkter finns på fastighetsägarnätverkets agenda:
Nätverk för tillväxt och utveckling, skapa förutsättningar för utveckling genom förbättringar i den fysiska miljön, utveckla tätortens handel samt arbeta för utbyggd externhandel. Fastighetsägarnätverket jobbar också med nyetableringar för att förtäta och utöka handeln. Nätverket träffas ca sex gånger per år. Ansvarig är Sofie Gunnarsson och Jan Hardebrant. Nätverket drivs i nära samarbete med Oskarshamns kommun.


Besöksnäringen i Oskarshamn, BIO
Vi samlas två gånger per år och pratar om hur vi tillsammans kan utveckla besöksnäringen i hela kommunen, på plats finns representanter från kommunen och många av våra besöksmål. Är du engagerad i besöksnäringen och vill vara med nästa gång vi ses ska du skicka ett mejl till johan@oskarshamn.com  

Hotellägarna

Transportörerna
Oskarshamns transportföretag träffas två-tre gånger per år. Syftet med träffarna är att ge företagen möjlighet att diskutera aktuella frågor och problem med kommunledningen. Exempel på ämnen som under årens lopp funnits på agendan är av- och påfarterna till E22, logistikcenter på Kvastmossen, förändringar vad gäller efterfrågan på transporter med mera. På mötena medverkar alltid kommunledningen och kommunstyrelsens ordförande. Ansvarig på Attraktiva Oskarshamn AB är Jan Hardebrant.

Handel Oskarshamn
Attraktiva Oskarshamn AB, samarbetar med föreningen HandelOskarshamn för att utveckla handeln i Oskarshamn så att du som kund ska få ettännu rikare utbud och erbjudas trevliga shopping-, mat- ochskönhetsupplevelser, både i centrum och på våra externa handelsområden.Tillsammans brinner vi för att Oskarshamns handel ska bli ännu trevligare och mer trivsam. Vår centrumledares uppgift är att samverka med stadens allaaktörer; näringsliv, medlemmar, kommun och föreningar. Det långsiktigamålet är att verka för att utbudet, tillgängligheten och servicen gör så attfler väljer att ”handla på hemmaplan”. Har du frågor kring Handel Oskarshamn, kontakta centrumledare@oskarshamn.com

Välkomna nyinflyttade
För nyinflyttade i Oskarshamn erbjuder vi träffar cirka en gång i månaden. Under träffarna får du som nyinflyttad möjlighet att träffa andra nyinflyttade, tips på aktiviteter och annat man som ny i en stad behöver veta. Är du nyinflyttad? Eller känner du någon som du vill tipsa om dessa träffar? Kontakta johan@oskarshamn.com

Nollsjutrettio Oskarshamn
Fyra gånger om året arrangeras Oskarshamn nollsjutrettio. En frukostklubb där det vid varje tillfälle är olika teman med utvalda gäster och en tillhörande panel. Vi träffas på Restaurang Fingerkroken mellan kl 7.30-9.00 och samtalar om aktuella ämnen och utvecklingen av det lokala näringslivet. Självklart finns representanter för kommunledningen på första parkett och vår moderator är Jessica Bergsjö som håller ihop trådarna med glimten i ögat. För aktuellt program klicka här.

Femtontrettio Oskarshamn
Det finns en mängd frågor man som företagare måste hålla sig informerad och uppdaterad kring. Attraktiva Oskarshamns medlemmar bjuds löpande in till informationsmöten som kretsar kring offentlig upphandling, skatteregler, arbetsmarknad m.m.