Ägarskap

Attraktiva Oskarshamn AB är ett servicebolag som ägs av Attraktiva Oskarshamn ekonomisk förening. 

Ägarföreningens styrelse har som huvudsakliga uppgifr att utforma, delge och följa upp ägardirektiv till servicebolaget Attraktiva Oskarshamn AB. Utgångspunkten för ägardirektiven tas i vad som ska göras i syfte att stärka orten Oskarshamns utveckling, tillväxt och attraktivitet. Bolaget anger sedan i sin affärsplan hur
detta ska ske. Ägarföreningens uppföljning av den operativa verksamheten sker genom att två av respektive förenings styrelseledamöter också är ledamöter i bolagsstyrelsen.

Ovanstående uppgift sker på uppdrag av de ekonomiska föreningarnas totalt nästan 200 medlemmar, som uteslutande utgörs av representanter för ortens näringsliv och Oskarshamns kommun.

siluett-600x200