Ägarskap

Attraktiva Oskarshamn AB är ett servicebolag som ägs till lika delar av två ekonomiska föreningar, Attraktiva Oskarshamn respektive FöretagsCentrum i Oskarshamn. 

Ägarföreningarnas styrelser har som huvudsakliga uppgifter att utforma, delge och följa upp ägardirektiv till servicebolaget Attraktiva Oskarshamn AB. Utgångspunkten för ägardirektiven tas i vad som ska göras i syfte att stärka orten Oskarshamns utveckling, tillväxt och attraktivitet. Bolaget anger sedan i sin affärsplan hur
detta ska ske. Ägarföreningarnas uppföljning av den operativa verksamheten sker genom att två av respektive förenings styrelseledamöter också är ledamöter i bolagsstyrelsen.

Ovanstående uppgift sker på uppdrag av de ekonomiska föreningarnas totalt nästan 200 medlemmar, som uteslutande utgörs av representanter för ortens näringsliv och Oskarshamns kommun.

siluett-600x200