Magnus Forslund

Finns det något som vi kan kalla för småländskt ledarskap: Jordnärachefer som känner sin personal – eller chefer som egentligen inte leder alls?

magnus forslund

Magnus Forslund vet mer än någon annan vad som präglar småländsk entreprenörsanda och vilken ledarstil som gör småländska företag framgångsrika.
I vår avslutande föreläsning ger han oss kluriga och faktabaserade beskrivningar om det småländska ledarskapet och hur småländska ledare uppfattas.
Är de envisas sparsamma och jordnära?
Är de duktiga på att krama vatten ur en sten och se möjligheter som ingen annan ser?
Är deras företag och organisationer verkligen framgångsrika i en ny digital omvärld?

Magnus är universitetslektor på Linnéuniversitetet i företagsekonomi och har mångårig erfarenhet av undervisning inom ledarskap, innovation och förändringsarbete. Hans forskning är främst inriktad på förändrings- och förnyelseprocesser inklusive innovation, och kreativitet.

Magnus är hjärnan bakom Centrum för Ledarskap i Småland vid Ekonomihögskolan i Växjö och Kalmar. Själva basen och syftet i Centrum för ledarskap i Småland är att knyta samman näringsliv, offentlig förvaltning och ideella organisationer med universitetets forskning och utbildning i ett starkt nätverk med utgångspunkt i de verkliga behov som finns.

Inom Centrum för ledarskap i Småland jobbar forskarna med att försöka identifiera hur chefer gör för att skapa innovation och utveckling. En start på det arbetet var boken  ”Småländskt Ledarskap – en inledande betraktelse” som Magnus och kollegorna Mikael Lundgren och Katarina Zambrell är redaktörer för. Här berättar forskare och ledare personligt och engagerande om ledarskap i Småland och världen.