Vi välkomnar …

… såväl stora som små företag. Våra medlemmar finns inom såväl handel, industri som tjänstesektorn. Vi har ett nära och utvecklat samarbete med övriga lokala och regionala näringslivsorganisationer. Bland våra medlemmar finns också Oskarshamns kommun, ALMI Företagspartner och Arbetsförmedlingen. Kontakta oss så berättar vi gärna mer om vår verksamhet och om hur du blir medlem.

Som medlem betalar man två avgifter. En medlemsavgift till ägarföreningen Attraktiva Oskarshamn Ek Förening och en serviceavgift till Attraktiva Oskarshamn AB där merparten av den operativa verksamheten hanteras.

För att bli medlem i de bägge föreningarna, som på sikt kommer att bli en och samma förening, gäller följande avgifter:

Avgifter till ägarföreningen
Första året betalas en medlemsinsats som varierar beroende på företagets storlek: 
1-25 årsanställda: 400 kr
26-500 årsanställda: 1000 kr
>500 årsanställda: 2000 kr

Från och med år 2 betalas en medlemsavgift som är 550 kr per företag.

Avgift till servicebolaget, Attraktiva Oskarshamn AB
Avgiften till servicebolaget debiteras föreningarnas medlemmar i enlighet med bolagets budget. Från och med år 2017 är serviceavgiften 400 kronor per anställd och år. Dock lägst 1000 kr. Företagets ägare räknas här som anställd.

Medlemsansökan

Handel, hotell och fastighetsägare har särskilda avtal. Om du bedriver sådan verksamhet kommer du att kontaktas av oss efter ansökan om medlemskap.