Vinnare Oskarsgalan 2019

Galan är avslutad och många lyckliga vinnare har utsetts och prisats! Låt oss presentera vinnarna på Oskarsgalan 2019.

oskarsgalan_glow_gold_datum_ny

Årets Entreprenör Innovatör
Delas ut av Atrinova Affärsutveckling AB
Vinnare: SizesWorks 
Motivering: Med kreativitet och nytänkande utvecklar och effektiviserar företaget en traditionell bransch. Företaget har industrialiserat tillverkning av flexibla och moderna flervåningshus i trä och genom sin etablering bidrar de starkt till utvecklingen av Oskarshamnsnäringsliv.

Årets Årets energi- och miljöpris
Delas ut av Oskarshamn Energi
Vinnare: AinaMay (Frida Stierna)
Motivering: Årets energi och miljöpris går i år till en företagare som med stort engagemang och entreprenörsanda sett möjligheter i återvinning, ur ett miljöperspektiv.Återvinning med utgångspunkt att skapa nya produkter, är att använda energi på ett hållbart sätt och det vill vi stödja.

Årets medarbetare
Delas ut av Oskarshamns-Tidningen
Vinnare: Khalil Mustafa, Arbetsförmedlingen Oskarshamn
Motivering: Årets medarbetare kom till Sverige från Syrien med sin familj. Han har aldrig varit rädd för nya uppgifter och har helhjärtat och med en stark vilja blivit en del av sitt nya hemland. Han är omtänksam och lyhörd, uppmärksammar kollegor och tvekar inte att visa dem sin uppskattning. Han är en uppskattad handläggare och tillsammans med en personlighet som ställer krav, men som också stöttar de kunder han möter, är han en mycket god representant för Arbetsförmedlingens verksamhet.

Årets integrationspris
Delas ut av Press Kogyo
Vinnare: Oskarshamns kvinnoförening Oliva
Oskarshamnskvinnoförening Oliva utgör en stor skillnad för utrikesfödda kvinnors integration i Oskarshamns kommun. Genom att tillvarata kompetens, erbjuda barnomsorg, språkträning och utbildningar kortar de ner tiden för etablering och vägen ut i arbetslivet underlättas. Olivia skapar mötesplatser, lär ut hur det svenska samhället och kulturen fungerar och skapar kontaktytor mellan olika kulturer och näringslivet. Olivia arbetar för allas lika värde.

Årets tillväxtpris
Delas ut av Almi
Vinnare: AB POD 
Motivering: På en mogen och hårt pressat marknad har årets vinnare lyckats förvalta och utveckla ett familjeföretag i tre generationer. Trots teknikskifte,generationsskifte och konjunktursvängningar har de på ett småländskt finurligt vis kunnat dubbla sin omsättning under de senaste 15 åren, med bibehållen höglönsamhet och därmed hållbart planerad tillväxt. Bolaget är en stark aktör på orten och vår förhoppning är att de kommer vara det många år framöver.

Årets UF-företag
Delas ut av Swedbank
Vinnare: Protect Yourself UF
De har utvecklat en stark och stilren affärsplan som de senare omsatt till en praktisk, enkel och lönsam produkt. Årets UF företag förstår såväl vikten av att ha ordning och reda i företaget som vikten av att ha ett gott samarbete. Allt detta samtidigt som de bidrar till ett säkrare och tryggare Oskarshamn.

Årets idrottsprestation
Delas ut av Fritidskontoret, Oskarshamns kommun
Vinnare: IK Oskarshamn, ishockey
2018 var sportsligt bästa året hittills i föreningens 50-åriga historia. Efter en sjundeplats i allsvenskan vann laget slutspelsserien. Pressade sedan Leksand till en avgörande match och var bara en seger från en avgörande matchserie till SHL. Under sommaren byttes i princip hela laget ut. Trots det så fortsatte de sportsliga framgångarna och laget ledde serien vid årsskiftet 2018/2019.

Årets granne
Delas ut av OKG AB
Vinnare: Magasinets vänner
Den ideella föreningen Magasinets vänner har med arrangemang som Valborgsmässofirande och Spökbingo på Fallebo gård skapat en växande tradition hos många Oskarshamnare såväl unga som gamla. 
Genom att också dela med sig av gårdens unika miljö och omgivningar där man vandrar fritt i hagmarker och på vandringsleder symboliserar man verkligen begreppet grannsämja. Därför vill OKG uppmärksamma Magasinets vänner med hedersutmärkelsen Årets granne.

Årets regionutvecklingspris
Delas ut av Nova Utbildning, FoU och Affärsutveckling
Vinnare: Linköpings universitet
Linköpingsuniversitet ser sitt ansvar som tekniskt universitet att bidra till nationens tillväxt genom att stärka industrikommuner som fungerar som regionala och nationella tillväxtmotorer.
Linköpings universitet ställer forskningsresurser till förfogande för näringsliv och offentlig sektor, detta utvecklar Oskarshamn.

Årets företag
Delas ut av Företagarna Oskarshamn och Länsförsäkringar Kalmar län
Vinnare: AMO Klimatteknik
AMO Klimatteknik ärverksam inom energi och miljöbranschen, en bransch som blir allt viktigare förvår planet och vår framtid. Genom en oändlig kunskapstörst har Mats Sjöstrandmed över 30 år i branschen försett sig och sina kollegor med en unik kompetensinom olika teknikområden. Genom att alltid sätta kundens behov i fokus harA.M.O byggt långsiktiga kundrelationer som är lönsamma för alla parter.

Folkets pris
Delas ut av Attraktiva Oskarshamn AB
Vinnare: Stefan H. Lindén
TV-serien Eagles, skapad av Oskarshamnssonen, har bidragit till storstolthet, attraktionskraft, reklam och exponering för vår region i nationelltv. Att sätta Oskarshamn på kartan i nytt sammanhang och engagera oskarshamnarei alla åldrar.