Utbildning och forskning

Utbildningsmöjligheter finns det gott om i Oskarshamn. För- och grundskola samt information om Oscarsgymnasiet kan du hitta på Oskarshamns kommuns hemsida.

I Oskarshamn bedrivs även intressant forskning. På Äspö norr om Oskarshamn bedrivs forskning i allt ifrån förvaring av använt kärnbränsle till mikrobiologisk forskning.

Utbildning i Oskarshamn

Oscarsgymnasiet erbjuder en mängd olika gymnasieutbildningar.

Oskarshamns Folkhögskola erbjuder, utöver kurser och utbildningar även konferens,  restaurang och logimöjligheter.

Elajo Technichal Education Center, eller ETEC, är Elajos egna skola där de utbildar både på gymnasienivå och yrkeshögskolenivå.

Nova Oskarshamn erbjuder utbildningar på högskola/universitetsnivå såväl som yrkeshögskoleutbildningar. Här kan du läsa både fristående kurser eller hela programutbildningar.

Komvux är den kommunala vuxenutbildningen och vi erbjuder kurser på grundskole- och gymnasienivå, vi har även SFI och kortare yrkesutbildningar. 

Forskning i Oskarshamn

SKB:s unika anläggningar i Oskarshamn är navet för forskning i Oskarshamn. Vid SKB:s underjordiska berglaboratorium på Äspö norr om Oskarshamn sker en stor del av forskningen kring den framtida slutförvaringen av använt kärnbränsle. I anläggningen testas olika tekniska lösningar i full skala och i en verklig miljö. Äspölaboratoriet är en unik forskningsanläggning. I hela världen finns bara ett fåtal liknande laboratorier. På nästan 500 meters djup genomför vi experiment i samarbete med svensk och internationell expertis.

Läs mer om Äspö på SKBs hemsida www.skb.se

Nova Oskarshamn,den lokala plattformen för utbildning, forskning och utveckling och affärsutveckling har många spännande projekt, bland annat i Äspölaboratoriet.

Läs mer om Nova Forskning & Utveckling på Novas hemsida www.novaoskarshamn.se