Stråkarbete

Vad har Oskarshamns stadscentrum för styrkor och fördelar? Vad är våra hot och utmaningar? Vilka möjligheten finns för att utvecklas? En arbetsgrupp med olika aktörer från handel, café- och restaurangbranschen, fastighetsägare och kommunens olika förvaltningar har haft en workshop. Frågan om vilka tre ord vill du att Oskarshamns centrum ska förknippas med gav olika svar som kunde ganska enkelt grupperas under tre dominerande rubriker "mysigt och trevligt", "stadsliv och aktiviteter" och "utbud och shopping". 

dsc_1845

Syftet med dessa dialoger/workshops, utöver att börja samverka, skaffa ett bra underlag med stor delaktighet till kommande stråkanalysarbete som planeras. Övrigt underlag till dessa analyser som gjorts inom Purple Flag är t ex trygghetsvandringar och ungdomsvandringar. Stråkanalyser kan innehålla ämnen som rörelsemönster, trafik/parkering, torg, platser, gestaltning liksom utbud, handelslokalisering, café- och restaurangstråk och evenemang. En stråkanalys kan utgöra en viktig del i stadskärnans långsiktiga planering och vara underlag för strategiska beslut, men även innehålla tankar om mer omedelbara åtgärder. Den ska vara planeringsunderlag för både kommun och för andra aktörer i stadskärnan, t ex fastighetsägare. Att ta fram detta i samverkan ger det styrka och tyngd.
 
Företaget WSP, som tog fram strategier och prioriteringar för utveckling av Oskarshamns stadskärna 2013, har igen fått ett uppdrag att se hur vi kan koppla ihop Snickeriet med hamnen. Så delar av Purple Flag-området kommer att ingå i detta arbetet.
 
Genom handlingsplanen har vi listat upp hur vi kan bli bättre och vad gör vi nu.

Hur kan vi bli bättre?

dsc_1751
 • Utveckla restaurang och kvällsekonomistråk. Som fastighetsägare anpassa lokaler till utbud och behov. Och att kommunen skapar förutsättningar för etablering av café och restauranger genom tillstånd med mera. Och hjälpa till så möjligheterna för att ha uteservering finns.
 • Utveckla handelsstråken, ex gågatan Flanaden, Köpmangatan, Slottsgatan, Biogränd och runt nya mötesplatsen Träffen som kommer skapas när Coops utbyggnad är klar.
 • Hur kan vi utveckla gågatan Flanaden till ett tydligare handelsstråk?
 • Tillsammans med fastighetsägare arbeta för att få rätt verksamhet på rätt plats!
 • Hur kan vi arbeta för flera nyetableringar i stadskärnan?
 • Kan kontor och icke kommersiella aktörer ersättas med butiker och publik verksamhet? 
 • Vi behöver arbeta med utbudet kvällstid. Hur kan vi bredda målgrupperna av besökare? Vilka evenemang behövs att utvecklas? Utveckla samarbete mellan restauranger och arrangörer av evenemang.

Vad gör vi nu?

dsc_1818
 • En arbetsgrupp har satts igång med stråkutveckling. En workshop har genomförts. WSP ´s arbete kommer att gynna stråkarbete som har påbörjats.
 • Hur är möjligheterna att etablera ett café eller restaurangstråk? Dialoger med fastighetsägare har påbörjats.
 • Vi kommer att arbeta med att identifiera, diskutera och fundera på vad Lilla torget och Stora torget ska ha för inriktning och användning i framtiden.
 • Gågatan Flanaden behöver förskönas och förnyas. Ny stenbeläggning på gatan, lik den på Västra Torggatan är önskvärd. Belysning saknas och bör prioriteras.
dsc_1801