Levande stadsmiljö

Purple Flag-området ska vara en plats där man uppmuntrar till spontana möten, gärna stannar till och njuter av omgivningarna och läget. Platsen bör ha en tydlig identitet och erbjuda unika upplevelser i form av byggnader, konst och kultur. En trygg, trivsam och attraktiv stadsmiljö uppnås genom att strategiskt arbete med belysning, utsmyckning och offentlig konst parallellt med utveckling av olika verksamhetskluster inom området.

torget koek o bar

Ett samarbete finns mellan olika aktörer i Oskarshamn genom Oskarshamn kommun, Attraktiva Oskarshamn AB och näringslivet för att utveckla Oskarshamn stad i ett samförstånd och gemensamt åtagande. I Purple Flag-området samarbetar olika aktörer för att skapa en upplevelserik destination, genom olika kluster och samverkan med handeln, fastighetsägare, krögare/restauranger, hotell, besöksnäringen, evenemang och kommun. Genom handlingsplanen har vi listat upp hur vi kan bli bättre och vad gör vi nu.

Hur kan vi bli bättre?

 • Tydligare handelsstråk med butikskedjor och personliga butiker 
 • Arbeta för ett restaurang- och kvällsekonomistråk, efterfrågan om fler uteserveringar finns från medborgarna.
 • För att inspirera till shopping dagtid är skyltfönstren viktiga. Idag är det många mörka skyltfönster både på kvällen och natten. Även en del kontorslokaler och caféer och restauranger släcker ner helt efter stängningstid.
 • Upplysta fasader, träd, offentlig konst med mera bidrar till platsens attraktion.
 • I Kråkerumsbacken finns skulpturen Axel Munthe som kan belysas.
 • Ett karaktäristiskt inslag i Oskarshamn är Långa soffan på Skeppsbron med sina 72meter. Den fyller 150 år i år och skulle kunna få belysning som födelsedags-present?
 • Båda torgen saknar tydlig identitet. Vad vill vi använda dom till? Vilken inriktning ska de ha? Vi behöver fler offentliga mötesplatser, torgen kan vara ett ställe att träffas, umgås och vara inte bara på dagtid men även kvälls- och nattetid.
 • I undersökningen LUPP framgår det att många unga saknar mötesplatser i det offentliga rummet.
 • Oskarshamn kan lyfta fram sin historia ut i det offentliga rummet. Antingen genom offentlig konst, kommunikation, bilder, ljus eller annan installation.

Vad gör vi nu?

 • En stadsomvandling pågår som bidrar till ökat attraktion av Oskarshamn som plats. 
 • En önskan om nyetableringar och investeringar har satt igång ett aktivt arbete med stråkutveckling och fastighetsutveckling. Med målet att vi ska få till nya etableringar och nysatsningar i stadskärnan. 
 • Belysning skapar trygghet, trivsel och bidrar till att lyfta platsens attraktion. Belysningsgruppen arbetar med en plan för hur vi kan bidra till en tryggare och mer attraktiv stadskärna. Exempel med fasadbelysning, trevligare torg, upplysta gator och tryggare stadspark.
 • Långasoffan har 150-årsjubileum i år och detta kommer att firas under hösten.  
 • Nybyggda Döderhultarns plats utanför Kulturhuset har blivit en ny mötesplats och kulturscen. Under hela sommaren har det anordnats och arrangerats olika aktiviteter som konst, teater och musikarrangemang med namnet ”Lörda! Lörda!”. 
straakbild gaagatan flanaden