Handlingsplan för Purple Flag

För att arbetet inom Purple Flag ska kunna göras på bästa sätt har de involverade parterna tillsammans enats om en handlingsplan för projektet. Vill du läsa den i sin helhet hittar du den här, annars rekommenderar vi kortare sammanfattningar som du finner nedan. 

Tydliga riktlinjer och gemensamma mål

kvaellsbild oskarshamn fraan vattnet

För att bli Purple Flag-certifierad krävs en gemensam målbild med tydliga riktlinjer för hur samarbetet ska bedrivas. Arbets- och referensgruppen behöver representera olika kompetenser och intressenter både från den privata och offentliga sektorn.
Läs mer om riktlinjerna och målen som finns uppsatta för projektet här.

Levande stadsmiljö

Purple Flag-området ska vara en plats där man uppmuntrar till spontana möten, gärna stannar till och njuter av omgivningarna och läget. Platsen bör ha en tydlig identitet och erbjuda unika upplevelser i form av byggnader, konst och kultur. En trygg, trivsam och attraktiv stadsmiljö uppnås genom att strategiskt arbeta med belysning, utsmyckning och offentlig konst parallellt med utveckling av olika verksamhetskluster inom området.
Ett samarbete finns mellan olika aktörer i Oskarshamn genom Oskarshamns kommun, Attraktiva Oskarshamn AB och näringslivet för att utveckla Oskarshamn stad i ett samförstånd och gemensamt åtagande.
Vill du veta mer om hur vi tillsammans jobbar med att skapa en levande stadsmiljö kan du göra det här.

Belysning skapar trygghet

dsc_1927

Säkerhet är ett av Purple Flag och kvällsekonomins fem fokusområden. Med säkerhet menas att staden ska vara attraktiv, trygg och säker för de som bor, besöker eller arbetar inom Purple Flag området. Även hur Purple Flag området upplevs är viktigt. Är det tryggt, rent och välkommande?
Belysning är en faktor som gör att man kan kännas tryggare när man vistas ute kväll- och nattetid. Inom Purple Flag har en arbetsgrupp som består av Oskarshamn kommun, Attraktiva Oskarshamn AB, fastighetsägare, handel, restaurangverksamhet och Oskarshamn Energi påbörjat ett arbete för att se över hur vi kan skapa större trygghet med belysning.
Läs mer om hur vi tillsammans arbetar med att förbättra belysningen här. 

Stråkarbete

Tillsammans arbetar vi inom Purple Flag projektet för att ta fram en stråkanalys över vilken typ av verksamheter som ska placeras var inom stadskärnan. En stråkanalys kan utgöra en viktig del i stadskärnans långsiktiga planering och vara underlag för strategiska beslut, men även innehålla tankar om mer omedelbara åtgärder. Den ska vara planeringsunderlag för både kommun och för andra aktörer i stadskärnan, t ex fastighetsägare. Att ta fram detta i samverkan ger det styrka och tyngd.
Vill du läsa mer om vårt gemensamma arbete med stråkarbetet gör du det här.