Purple Flag

Oskarshamn har som de flesta andra städer mycket liv och rörelse i stadskärnan under dagtid, men efter kl 17-18 töms gator och torg. Vi vill att Oskarshamn ska upplevas tryggt, säkert och vara attraktivt fler timmar på dygnet.

kvaellsekonomi purple flag

Genom att ta del av Purple Flag Akademin Sverige, som har en processinriktad modell med olika verktyg, kan vi få mer kunskap att sammankoppla dag– och kvällsekonomin på ett strategiskt sätt.
Genom samarbete mellan offentliga och privata aktörer kan synergieffekter och nya möjligheter för ökad trivsel och tillväxt skapas. Detta så att de som bor i eller besöker stadskärnan ska känna sig trygga och säkra, oavsett vilka aktiviteter, upplevelser eller var man är i stadskärnan.
Detta gagnar alla, skapar förutsättningar för tillväxt och stärker både Oskarshamns varumärke och den totala ekonomin.
I Oskarshamn är Purple Flag för en bättre kvällsupplevelse en process, som gör att vi kan samla olika aktörer i stadskärnan för att anpassa oss till nya förutsättningar som vi står inför. Jobbet har varit igång i Handel Oskarshamn, Attraktiva Oskarshamn AB och i olika nätverk, med Purple Flag kan vi ta vara på olika samarbeten som finns och även skapa nya.