Styrgrupp

Arbetet med Purple Flag i Oskarshamn leds av en styrgrupp bestående av personer från olika företag och organisationer i centrum. Har du frågor är du välkommen att kontakta någon av oss. 

Sofie Gunnarsson
Sofie arbetar på Attraktiva Oskarshamn AB som platsutvecklare och är projektledare för Purple Flag i Oskarshamn. Har du frågor om projektet är det i första hand Beathe du ska kontakta. 
sofie@oskarshamn.com 
070-626 87 91 

Lena Saksi
Samhällsbyggnadschef Oskarshamns kommun
lena.saksi@oskarshamn.se
0491-76 45 60

Richard Bergquist 

Tekniskchef Oskarshamn kommun

Tomas Jarhult

BolundenFastighets AB

Rebecca Pontmark

EAFastigheter

Lars Blomberg
Säkerhetschef, Räddningstjänsten Oskarshamn 

Anders Karlsson
Handel Oskarshamn

Anmol Rattan
Best Western Hotel Corallen

Malin Olsson
Folkhälsosamordnare, Oskarshamns kommun