Om Purple Flag

Purple Flag, för en bättre kvällsupplevelse handlar om att skapa en trygg och samtidigt levande stad inte bara dagtid utan även efter kl 17. Purple Flag är en kvalitetssäkring och handlar även om staden och stadskärnans totala utbud, tjänster, aktiviteter och upplevelser kväll- och nattetid.

kvaellsekonomi

Målet är att skapa en jämställd, trygg och säker, ekonomisk hållbar och attraktiv stad med ett variationsrikt utbud av aktiviteter för alla, gammal som ung. Oavsett om man väljer afterwork, en utekväll eller bara en skön kvällspromenad på butiksgator eller i stadens parker.
Kvällsekonomin förenar dagen med kvällen och skapar synergieffekter mellan de olika intressenterna i staden. Det gagnar alla och stärker båda stadens varumärke och den totala ekonomin.
Purple Flag grundades 2006 i England på initiativ av Paul Davies, ATCM (Association of town & city management) Helping people make great places.
Purple Flag Akademin Sverige ger oss i Oskarshamn en möjlighet att erhålla en kvalitetsmärkning som blir en symbol för ett city med en jämställd, trygg, hållbar och attraktiv stad med upplevelser kvälls- och nattetid av hög kvalitet. 

För att lyckas med detta krävs stor samverkan från både affärsidkare, kommun samt personal från offentlig och privat sektor. Det innebär att aktörer såsom fastighetsägare, restauranger, caféer, barer, nattklubbar, hotell, biografer, handel, teater/konserthus, polis, vaktbolag och nattvandrare blir involverade.
Attraktiva Oskarshamn är mycket glada över att vi gemensamt arbetar mot att förbättra centrum under kvälls- och nattetid. Och tror att både Oskarshamnsbor och besökare kommer att ha stor nytta av och märka en stor skillnad i både utbud, tjänster, värdskap och aktiviteter när vi kommit en bit på väg i detta förändringsarbete.