Fokusområden

Purple Flags processarbete fokuserar på fem olika områden. Dessa är framtagna för att fånga in den samlade upplevelsen som folk förväntar sig av sitt besök i stadskärnan kvälls- och nattetid, oavsett målgrupp eller storlek på stadskärnan.

  • Säkerhet - Välkomnande, rent, snyggt och säkert.
  • Tillgänglighet - Säker ankomst, förflyttning och avresa.
  • Utbud - Ett rikt urval av attraktiva samt unika kvällsupplevelser.
  • Plats - En upplevelserik destination/stadskärna.
  • Policy - Tydliga riktlinjer, gemensamma mål och budget.

I arbetet med att skapa en bättre kvällsupplevelse delas kvällen och natten in i fyra olika kvällsupplevelser:

  • Tidig kväll kl. 17-20
  • Kväll kl. 20-23
  • Sen kväll kl. 23-02
  • Natt kl. 02-05

I Oskarshamn har vi valt att fokusera speciellt på: 

Säkerhet
- Fortsatt arbete för en trygg och säker stad.
- En renare och snyggare stad.
- Belysning skapar trygghet.

Utbud
- Ett rikare och bredare utbud inom café och restaurang.
- Samarbete och samverkan vid kulturaktiviteter och evenemang.

Platsen Oskarshamn
- När vi arbetar för en trygg, säker och ren stad, med mångfald av aktiviteter och upplevelser utvecklas platsen Oskarshamn som levande, trygg och attraktiv.

purple flag omraade

Purple Flag projektet fokuserar på att utveckla stadskärnan. På denna kartbild ser du exakt vilket område som projektet är inriktat mot.

Vill du ladda ner kartan kan du göra det här.