Omgång 2 - 2015 (16 oktober)

Kristdala Samhällsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Kristdala Samhällsförenings ansökan för att utveckla en aktivitetsyta på Dämmen. Satsningen bidrar till att utveckla Kristdala samt att öka bygdens attraktivitet både för boende och besökare."

Oskarshamn Concert Band
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamn Concert Bands ansökan för att arrangera en internationell festival med kulturella inslag från olika länder. Festivalen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun. "

Skogens IF Korsvägen
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Skogens IF Korsvägens ansökan till Föreningslyftet. Skogens IF Korsvägen beviljas bidrag för att utveckla föreningens anläggning så att föreningen kan arrangera nationella och nordiska tävlingar för tavelskytte. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Omgång 1 - 2015 (15 april)

Bråbygdens Intresseförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bråbygdens Intresseförening ett bidrag för att bygga en paviljong med syfte att vidareutveckla och skapa evenemang i Bråbo. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt lockar flerbesökare till Bråbygden."

Föreningen Gamla Oskarshamn
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Gamla Oskarshamns ansökan för att vidareutveckla föreningens verksamhet med en lokal radiostation på internet. Styrelsen ställer sig positiv till Gamla Oskarshamns planer att lyfta fram lokala röster, föreningar och band samt bevaka och sända många av de evenemang som arrangeras i kommunen. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamns kommun på kartan."

Brädholmen Event
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Brädholmen Events ansökan för att sätta upp en Bellmaninspirerad musikalisk komedi. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som evenemangsplats, att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Oskarshamns Motorbåtklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Motorbåtsklubb ett bidrag för att vidareutveckla offshore race konceptet samt att arrangera VM i tre VM-klasser. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamns kommun på kartan."

Omgång 2 - 2014 (16 oktober)

Museiföreningen Hård Klang
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Museiföreningen Hård Klangs ansökan för att, med hjälp av digitalisering och QR-koder, tillgängliggöra besöksmålet Vånevik för fler besökare. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Oskarshamns MSK
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns MSK:s ansökan för att arrangera SM i motocross för juniorer 2015. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Oskarshamns Squashklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oscarshamns Squashklubbs ansökan för att bygga två squashbanor i anslutning till Oskarshamns tennishall. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Våneviks Samfällighetsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Våneviks Samfällighetsförenings ansökan för att vidareutveckla och göra Gloet i Vånevik till en attraktiv plats för boende och besökare. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamn."

Omgång 1 - 2014 (24 april)

Björnhults IF
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Björnhult IF:s ansökan för nysatsningen på semesterboende. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Björnhult."

Föreningen Källströmsgården
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningen Källströmsgårdens ansökan för att tillgängliggöra Källströmsgården för fler människor. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Oskarshamns AIK
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns AIK:s ansökan för att skapa attraktiva matcharrangemang och en mötesplats vid arenan. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamnskommun."

Rödsle BK
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Rödsle BK:s ansökan för att göra Rödsle Cup mer attraktiv för både deltagande lag, medföljande familjer samt publik. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka flerbesökare till Oskarshamns kommun."

IOGT/NTO
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IOGT/NTO:s ansökan för att tillgängliggöra Getholmen för fler människor. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamn."

Oscarshamns Trädgårdsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oscarshamns Trädgårdsförenings ansökan för att arrangera föreläsningar av trädgårdsexperter samt att bjuda in trädgårdsföreningar till Oskarshamn. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamn."

Oskarshamns MSK
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns MSK:s ansökan för att arrangera ungdoms SM 2015. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun."

Omgång 3 - 2013 (11 november)

Figeholms Samhällsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Figeholms Samhällsförenings ansökan att tillgängliggöra Höganäslokalen för fler människor. Satsningen gör det möjligt att driva verksamhet på landsbygden samt bidrar till att locka fler besökare till Figeholm."

Motionsgårdens Intresseförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Motionsgårdens Intresseförenings ansökan. Medlen ska användas till inköp av skoter och spårmaskin för att vidare utveckla och utöka skidområdet Havslätt/Ekebo/Rotvik samt anlägga skatebanor för fristilsåkning. Satsningen bidrar till ett attraktivare skidområde som fler människor kan ta del av."

Oskarshamns Golfklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Golfklubbs ansökan om att arrangera SM i Speedgolf 2014. SM i Speedgolf bidrar till att sätta Oskarshamn på kartan samt att dra besökare till Oskarshamns kommun."

Oskarshamns Golfklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Golfklubbs ansökan att tillgängliggöra golfanläggningen Skorpetorp för fler människor. Satsningen bidrar till att dra fler besökare till Oskarshamns kommun."

Oskarshamns Teatersällskap
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Teatersällskaps ansökan för att sätta upp teaterpjäsen Saltkråkan."

Omgång 2 - 2013 (19 september),

Oskarshamn Concert Band
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamn Concert Bands ansökan att genomföra projektet ”Unga Symfoniker” som syftar till att få fler ungdomar att fortsätta musicera efter musikskolans slut, vilket i sin tur ökar kulturutbudet i Oskarshamn."

Tjuståsa Byalag
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Tjuståsa Byalags ansökan för att komplettera Bystugan med multimediautrustning. Satsningen möjliggör byalagets ungdomssatsning på landsbygden samt bidrar till att locka flerbesökare till Tjuståsa."

IK Tuna Södra
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IK Tuna Södras ansökan för att tillgängliggöra Ishults Bygdegård Sjövik för fler människor. Satsningen gör det möjligt att driva verksamhet på landsbygden samt bidrar till att locka flerbesökare till Ishult."

Friluftsfrämjandet Oskarshamn
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Friluftsfrämjandet Oskarshamns Lokalavdelnings ansökan till utveckling av Hjortbergets storstuga. Detta för att möta den utökning av antalet besökare som förväntas i samband med föreningens utvecklingsprojekt, med målsättning att förbättra möjligheterna till skidåkning samt skapa förutsättningar för åretruntverksamhet i anläggningen."

Oskarshamns Sjöfartsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Sjöfartsförenings ansökan för byggandet av ett skut skrov med mast och segel i syfte att skapa ett landmärke och en mötesplats i Oskarshamns inre hamn."

Oskarshamn Big Band
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamn Big Bands ansökan för att öka kulturutbudet i Oskarshamn genom att erbjuda konserter med kända och erkänt duktiga artister."

Omgång 1 - 2013 (17 juni)

Föreningssteget 
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningsstegets ansökan att genomföra aktiviteten ”Blås Grönt med Föreningssteget”."

Hamnfestivalen 
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Hamnfestivalens ansökan för att öka attraktionsvärdet i talangtävlingen."

Hjortbergets Skidklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Hjortbergets Skidklubbs ansökan för föreningens utvecklingsprojekt, med målsättning att förbättra möjligheterna till skidåkning samt skapa förutsättningar för åretruntverksamhet i anläggningen."

Kristdala Samhällsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Kristdala Samhällsförenings ansökan för att rusta upp och försköna torget i Kristdala, i enlighet med föreningens ansökan."

Lovewell Institute
"Föreningsstyrelsen, Attraktiva Oskarshamn, beviljar Lovewell Institute – Sveriges ansökan för att anordna musikalworkshops för barn och ungdomar från Sverige, USA och andra länder, under tiden 15 juli - 4 augusti 2013."

Misterhults Intresseförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Misterhults Intresseförenings ansökan för att genomföra simborgarkväll vid Fårbosjön och kanotdag."

Oskarshamns Basketbollklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar OBBK:s ansökan för att genomföra projekten ”Lördagshäng” och ”Gymnasiemotion” 2013."

Oskarshamns Simsällskap
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Simsällskaps ansökan för att genomföra Sommarsimskola 2013."

Pelargon Oscar
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Pelargon Oscars ansökan för att genomföra Pelargondagen 2013."

SOK Viljan
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan för att arrangera Smålandskaveln i orientering 2013."