Beviljade ansökningar

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar, med säte i Oskarshamns kommun.

Viktiga parametrar vid tilldelning av medel är föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen, utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Oskarshamn på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

Omgång 1 - 2019 (21 mars)

Bråbygdens Intresseförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bråbygdens Intresseförenings ansökan, för att vidareutveckla vandringslederna i Bråbygden. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Oskarshamns BBK
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns BBK:s ansökan, för att arrangera den nya OS-grenen 3x3 Basket. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Fårbo Fotbollsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, vid Riavallen i Fårbo. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Bockara Aktivitetsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bockara Aktivitetsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, i form av vindskydd med bänkar och grill, i anslutning till Bockaras pulkabacke. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Bockaras mötesplatser samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare. Den nya aktivitetsytan ska kunna användas året om.

Misterhults Hembygdsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Misterhults Hembygdsförenings ansökan, för att bygga en ny evenemangsplats i Misterhult. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Misterhults mötesplatser samt att öka bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Oskarshamns Teaterförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn anser att Oskarshamns Teaterförenings ansökan för nya former av scenkonst, är intressant. Styrelsen bifaller ansökan under förutsättning att Oskarshamns Teaterförening skickar in en mer detaljerad beskrivning av aktiviteten.

Motionsgårdens Intresseförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Motionsgårdens Intresseförening ansökan. Medlen ska användas till inköp av snösamlare för att förbättra föreningens kapacitet att göra skidspår. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar platsens attraktivitet, för både boende och besökare.

SOK Viljan
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller SOK Viljans ansökan, för att vidareutveckla befintlig skidanläggning. Satsningen gör det möjligt för föreningen att anordna och bjuda in till skidtävlingar. Vilket bidrar till att utveckla idrottsturismen, samt lockar fler besökare till Oskarshamn.

Oskarshamns Ridklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Ridklubbs ansökan, för att vidareutveckla befintlig anläggning så att ryttare med funktionsnedsättning kan träna och tävla. Satsningen gör det möjligt för föreningen att anordna och bjuda in till träningar och tävlingar inom parasport. Vilket bidrar till att utveckla idrottsturismen, samt lockar fler besökare till Oskarshamn.

Kristdala Samhällsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Kristdala Samhällsförenings ansökan, för att arrangera utomhusbio i Kristdala. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

IFK Oskarshamn
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IFK Oskarshamns ansökan, för att skapa ett nytt valborgsfirande i Oskarshamns hamn. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar platsens attraktivitet, för både boende och besökare.
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn vill i samband med beviljande av medel att IFK Oskarshamn tänker nytt kring valborgsevenemanget.

Omgång 2 - 2018 (15 oktober)

Wild Kingdom Cheerleadingclub
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Wild Kingdom Cheerleadingclubs ansökan till ett fullgolv, så att föreningen kan arrangera Smålandscup, distriktsmästerskap och andra större tävlingar. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun, både tävlingsdeltagare och publik.

Omgång 1 - 2018 (19 mars)

Döderhults Pistolskytteförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Döderhults Pistolskytteförenings ansökan för att bygga ett nytt skjutområde med landslagsstandard, så att föreningen kan arrangera nationell landskamp mellan Sverige, Danmark och Norge 2019. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Fårbo Fotbollsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan för att anlägga boulebanor vid föreningens anläggning i Fårbo. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar bygdens attraktivitet, både för boende och besökare.

Museiföreningen Hård Klang
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Museiföreningen Hård Klangs ansökan för att arrangera kurser i stenhuggeri i Vånevik. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar platsens attraktivitet och attraherar besökare till kommunen.

Oskarshamns Segelsällskap
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Segelsällskap ansökan för att arrangera en återkommande kvalificeringstävling för division 1 till allsvenskan. Tävlingarna kommer att ske i inre hamnen i Oskarshamn. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamnsbygdens Fågelklubb ansökan för att utveckla och tillgängliggöra Målsjön för turister och kommuninvånare. Satsningen bidrar till att sätta Oskarshamn på fågelskådarkartan samt utvecklar platsen som besöksmål och ökar dess attraktivitet. 

Föreningen Radio Oskarshamn
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningen Radio Oskarshamns ansökan. Bidraget ska gå till införskaffning av utrustning så att föreningen kan sända liveradio utomhus samt arrangera DJ-shows på lokala scener i kommunen. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet och vänder sig till både boende och besökare. 

Roqueclub
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Roqueclubs ansökan för att under 2018 arrangera en konsertserie i Oskarshamn. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet och vänder sig till både boende och besökare.

Omgång 2 - 2017 (20 oktober)

Oskarshamnsrevyn
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamnsrevyns ansökan för att anordna en högkvalitativ lokalrevy i Oskarshamn under våren 2018. En lokalrevy bidrar till att öka platsens attraktivitet för både boende och potentiella hemvändare.

Hjortbergets Skidklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Hjortbergets Skidklubbs ansökan för att anlägga ett nytt, modernt liftsystem. Satsningen är en del av föreningens ambition att skapa regionens bästa skidanläggning. Det bidrar till platsens attraktivitet och attraherar fler besökare.

Oskarshamns Schacksällskap
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Schacksällskaps ansökan för att anordna årligen återkommande uteschack. Satsningen bidrar till en levande stadskärna och därmed till platsens attraktivitet.

Oskarshamns Tennisklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Tennisklubbs ansökan för att byta underlag i tennishallen där en av banorna får permanenta linjer för badminton och miditennis. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet och attraherar fler besökare.

Omgång 1 - 2017 (17 mars)

Mörtfors Samhällsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Mörtfors Samhällsförenings ansökan för att bygga en arena för musik och kultur i Mörtfors. Satsningen bidrar till att utveckla Mörtfors samt att öka bygdens attraktivitet både för boende och besökare.

Sodalitas
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Sodalitas ansökan för att arrangera och genomföra tävlingen Blåkulla Swimrun. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Oskarshamns Padelklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Padelklubbs ansökan för att anlägga en padeltennisbana samt introducera sporten i Oskarshamn. Satsningen bidrar till platsens attraktivitet och attraherar fler besökare.

Pelargon Oscar
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Pelargon Oscars ansökan för att vidareutveckla Pelargondagen. Trädgårdsföreningar från hela Norden bjuds in, vilket innebär att satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrums ansökan för att arrangera en utställning för släkt- och hembygdsforskare. Släkt- och hembygdsforskare från hela sydöstra Sverige bjuds in, vilket innebär att satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Rödsle BK
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Rödsle BK ett bidrag för att vidareutveckla Veterancupen genom att få allsvenska lag att delta. Satsningen bidrar till att göra cupen mer attraktiv, ökar platsens attraktivitet samt attraherar fler besökare.

Oskarshamns Segelsällskap
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns segelsällskaps ansökan. Dels för att tillgängliggöra föreningens klubblokal för fler besökare, men också för att vidareutveckla gästhamns- och tävlingsverksamheten. Satsningarna bidrar till att öka områdets attraktivitet och tillgänglighet samt attraherar fler besökare.

Omgång 2 - 2016 (7 oktober)

Marsö Byalag
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Marsö Byalags ansökan för att skapa en ny farled och därmed göra Marsö och skärgården runtom mer tillgänglig för besökare. Satsningen bidrar till att utveckla Misterhults skärgård som besöksmål samt att öka antalet båtturister till Oskarshamns kommun."

Wild Kingdom Cheerleadingclub Oskarshamn
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Wild Kingdom Cheerleadingclub Oskarshamns ansökan om bidrag för redskap i form av Airtrack och mattor. Cheerleading är en ny sport i Oskarshamn, satsningen bidrar därför till att öka platsens attraktivitet och fritidsutbud för ungdomar."

SOK Viljan
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan för att arrangera Ungdoms SM i orientering 2019. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan."

SOK Viljan
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan för att genomföra projektet "Hitta ut". Satsningen vänder sig till samtliga boende i Oskarshamns kommun och bidrar till platsens attraktivitet."

Oskarshamns Internationella Kvinnoförening, OliviA
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Internationella Kvinnoförening, OliviAs ansökan för att arrangera en internationell mötesplats i Oskarshamn. Kvinnoföreningar från hela södra Sverige bjuds in, vilket innebär att satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan."

Omgång 1 - 2016 (16 mars)

Föreningen OSDK Calypso
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen OSDK Calypsos ansökan för projektet ”Inventering och dokumentation av vrak i Oskarshamn och dess närområde”. Projektet sträcker sig över flera år och kommer att locka dykare och marinarkeologer från Sverige och andra länder. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt lockar nationella och internationella besökare."

Föreningen Oskarshamns Golfklubb
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Golfklubb ett bidrag för att anlägga en korthålsbana för funktionshindrade, bygga upp en kommitté för Handigolf samt arrangera tävlingar och träningsläger för Handigolf. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, lockar fler besökare samt ökar platsens attraktivitet."

Våneviks Samfällighetsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Vånevik Samfällighetsförenings ansökan om att sammankoppla de två besöksmålen Gloet och Hård Klang med en gångstig. Satsningen tillgängliggör och ökar platsens attraktivitet samt bidrar till att utveckla Vånevik som besöksmål."

Föreningen Hobby & Fiske
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Hobby & Fiskes ansökan att arrangera en årligen återkommande tvådagarstävling för svenska och europeiska sportfiskare. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan för sportfiskare både inom och utanför Sveriges gränser."

Föreningen Magasinets Vänner
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar föreningen Magasinets Vänner ansökan om att vidareutveckla och utöka aktivitetsytorna vid Fallebo Gård. Satsningen tillgängliggör och ökar platsens attraktivitet samt bidrar till att utveckla Fallebo Gård som besöksmål."

Oskarshamns Sjöfartsförening
"Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Sjöfartsförenings ansökan om att digitalt tillgängliggöra och marknadsföra kommunens sjöfartshistoria, samt arrangera utställningar. Satsningen bidrar till att utveckla Oskarshamn som besöksmål, ökar platsens attraktivitet, lockar besökare samt sätter Oskarshamn på kartan."