Beviljade ansökningar

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan kommunen och SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet av Oskarshamn, för boende och besökare. Pengar kan sökas av alla allmännyttiga föreningar, med säte i Oskarshamns kommun.

Viktiga parametrar vid tilldelning av medel är föreningens egeninsats och hur många som kommer att få del av insatsen, utöver föreningens egna medlemmar. Det är en fördel om det är något som sätter Oskarshamn på kartan och bidrar till ökat antal besökare till kommunen.

Omgång 3 - 2019 (6 dec)

Oskarshamns Padelklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Padelklubbs ansökan till en klubblokal som spelare, åskådare samt besökare till lekplatsen och det planerade aktivitetsområdet på Norra kajen kan nyttja. Satsningen bidrar till att öka attraktiviteten i det nya området på Norra kajen i Oskarshamn.

Oskarshamns AIK
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns AIK:s ansökan för att vidareutveckla projektet OAIK BOYS. Satsningen ger ungdomar i Oskarshamns kommun en samlingsplats för umgänge. Bidraget från Föreningslyftet ska gå till den samhällsbärande delen av projektet, som läxläsning, aktivitetskvällar och andra fritidsaktiviteter.

Oskarshamns Teaterförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Teaterförenings ansökan för att genomföra vandringsdramat ”Kartan över oss”. Satsningen, som är en riksteaterproduktion, kommer att vidareutveckla och komplettera befintligt kulturliv i Oskarshamn. Både invånare och besökare till Oskarshamn kommer kunna ta del av satsningen.

Museiföreningen Hård Klang
Museiföreningen Hård Klang beviljas bidrag för att vidareutveckla föreningens kurser i stenhuggeri i Vånevik, så att kurserna håller en hög kvalitet samt blir återkommande och självfinansierande. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar platsens attraktivitet och attraherar besökare till kommunen.

Oskarshamns Kanotklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Kanotklubbs ansökan till en större och mer ändamålsenlig brygga. Satsningen är nödvändig för att föreningen ska kunna vidareutveckla sin verksamhet, som genererar aktiviteter till målgrupper utöver de egna föreningsmedlemmarna. Bryggan används även av badgäster och turistande kanotister.

Craftstaden IBK
Craftstaden IBK beviljas en förlustgaranti för att arrangera en tredagars innebandycup för spelare med funktionsvariationer. Cupen anordnas för första gången och riktar sig till en ny målgrupp med ambitionen att bli årligen återkommande. Den genererar besökare och bidrar till Oskarshamns attraktivitet.

Omgång 2 - 2019 (30 sep)

SOK Viljan
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar SOK Viljans ansökan, för att vidareutveckla friskvårdsprojektet Hittaut. Vidareutvecklingen innebär att konceptet kan drivas vidare ytterligare två år samt att Hittaut kartan kompletteras med fler områden. Satsningen vänder sig till samtliga boende i Oskarshamns kommun och bidrar till att öka platsens attraktivitet.

Oskarshamns Cykelklubb
Oskarshamns Cykelklubb beviljas bidrag, för att anlägga mountainbikeleder i Kronoparken. Satsningen är en del i projektet Biking South East. Den ökar utbudet av cykelbara leder, bidrar till den växande outdoor-turismen samt ökar platsens attraktivitet.

Skogens IF
Skogens IF beviljas bidrag för att arrangera SM i 3D-bågskytte 2020. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamns kommun, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Omgång 1 - 2019 (21 mars)

Bråbygdens Intresseförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bråbygdens Intresseförenings ansökan, för att vidareutveckla vandringslederna i Bråbygden. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Oskarshamns BBK
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns BBK:s ansökan, för att arrangera den nya OS-grenen 3x3 Basket. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Fårbo Fotbollsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, vid Riavallen i Fårbo. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Bockara Aktivitetsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Bockara Aktivitetsförenings ansökan, för att bygga en ny aktivitetsyta, i form av vindskydd med bänkar och grill, i anslutning till Bockaras pulkabacke. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Bockaras mötesplatser samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare. Den nya aktivitetsytan ska kunna användas året om.

Misterhults Hembygdsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Misterhults Hembygdsförenings ansökan, för att bygga en ny evenemangsplats i Misterhult. Satsningen bidrar till att vidareutveckla en av Misterhults mötesplatser samt att öka bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

Oskarshamns Teaterförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn anser att Oskarshamns Teaterförenings ansökan för nya former av scenkonst, är intressant. Styrelsen bifaller ansökan under förutsättning att Oskarshamns Teaterförening skickar in en mer detaljerad beskrivning av aktiviteten.

Motionsgårdens Intresseförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Motionsgårdens Intresseförening ansökan. Medlen ska användas till inköp av snösamlare för att förbättra föreningens kapacitet att göra skidspår. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar platsens attraktivitet, för både boende och besökare.

SOK Viljan
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller SOK Viljans ansökan, för att vidareutveckla befintlig skidanläggning. Satsningen gör det möjligt för föreningen att anordna och bjuda in till skidtävlingar. Vilket bidrar till att utveckla idrottsturismen, samt lockar fler besökare till Oskarshamn.

Oskarshamns Ridklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn bifaller Oskarshamns Ridklubbs ansökan, för att vidareutveckla befintlig anläggning så att ryttare med funktionsnedsättning kan träna och tävla. Satsningen gör det möjligt för föreningen att anordna och bjuda in till träningar och tävlingar inom parasport. Vilket bidrar till att utveckla idrottsturismen, samt lockar fler besökare till Oskarshamn.

Kristdala Samhällsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Kristdala Samhällsförenings ansökan, för att arrangera utomhusbio i Kristdala. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar bygdens attraktivitet, för både boende och besökare.

IFK Oskarshamn
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar IFK Oskarshamns ansökan, för att skapa ett nytt valborgsfirande i Oskarshamns hamn. Satsningen vänder sig till en bred målgrupp samt ökar platsens attraktivitet, för både boende och besökare.
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn vill i samband med beviljande av medel att IFK Oskarshamn tänker nytt kring valborgsevenemanget.

Omgång 2 - 2018 (15 oktober)

Wild Kingdom Cheerleadingclub
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Wild Kingdom Cheerleadingclubs ansökan till ett fullgolv, så att föreningen kan arrangera Smålandscup, distriktsmästerskap och andra större tävlingar. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet samt att locka fler besökare till Oskarshamns kommun, både tävlingsdeltagare och publik.

Omgång 1 - 2018 (19 mars)

Döderhults Pistolskytteförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Döderhults Pistolskytteförenings ansökan för att bygga ett nytt skjutområde med landslagsstandard, så att föreningen kan arrangera nationell landskamp mellan Sverige, Danmark och Norge 2019. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Fårbo Fotbollsförening
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Fårbo Fotbollsförenings ansökan för att anlägga boulebanor vid föreningens anläggning i Fårbo. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar bygdens attraktivitet, både för boende och besökare.

Museiföreningen Hård Klang
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Museiföreningen Hård Klangs ansökan för att arrangera kurser i stenhuggeri i Vånevik. Satsningen bidrar till att vidareutveckla föreningens verksamhet samt ökar platsens attraktivitet och attraherar besökare till kommunen.

Oskarshamns Segelsällskap
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamns Segelsällskap ansökan för att arrangera en återkommande kvalificeringstävling för division 1 till allsvenskan. Tävlingarna kommer att ske i inre hamnen i Oskarshamn. Satsningen bidrar till att utveckla idrottsturismen i Oskarshamn, ökar platsens attraktivitet samt sätter Oskarshamn på kartan.

Oskarshamnsbygdens Fågelklubb
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Oskarshamnsbygdens Fågelklubb ansökan för att utveckla och tillgängliggöra Målsjön för turister och kommuninvånare. Satsningen bidrar till att sätta Oskarshamn på fågelskådarkartan samt utvecklar platsen som besöksmål och ökar dess attraktivitet. 

Föreningen Radio Oskarshamn
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Föreningen Radio Oskarshamns ansökan. Bidraget ska gå till införskaffning av utrustning så att föreningen kan sända liveradio utomhus samt arrangera DJ-shows på lokala scener i kommunen. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet och vänder sig till både boende och besökare. 

Roqueclub
Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn beviljar Roqueclubs ansökan för att under 2018 arrangera en konsertserie i Oskarshamn. Satsningen bidrar till att öka platsens attraktivitet och vänder sig till både boende och besökare.