Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun, SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare.

foreningslyftet_oskarshamn_314x200

Projektet löper från 2016 t o m 2018 och innebär att en miljon kronor avsätts varje år under projektets löptid, d v s totalt tre miljoner kronor till det lokala föreningslivet.

Aktuella riktlinjer för ansökning.

Ansökningarna kan göras när som helst under året och kommer att behandlas och beslutas av föreningen Attraktiva Oskarshamns styrelse.

Aktuella datum

Omgång 2 2018: sista ansökningsdatum 28 september 2018. Beslutsdatum 11 oktober 2018.

Ansökningar kan endast göras via detta formulär. 

Beviljade ansökningar