Föreningslyftet

Föreningslyftet är en mervärdesinsats i enlighet med det avtal som träffats mellan Oskarshamns kommun, SKB och dess ägare. Projektet syftar till att engagera föreningslivet att bidra med aktiviteter som stärker utveckling och attraktivitet i Oskarshamn, för både boende och besökare.

foreningslyftet_oskarshamn_314x200

Projektet löper från 2016 t o m 2018 och innebär att en miljon kronor avsätts varje år under projektets löptid, d v s totalt tre miljoner kronor till det lokala föreningslivet.

Aktuella riktlinjer för ansökning.

Ansökningarna kan göras när som helst under året och kommer att behandlas och beslutas av föreningen Attraktiva Oskarshamns styrelse.

Ytterligare ett ansökningstillfälle

Det finns medel kvar från 2018 i Föreningslyftet. Föreningsstyrelsen för Attraktiva Oskarshamn ek. för. har därför beslutat om ytterligare ett ansökningstillfälle våren 2019. Senast den 8 mars behöver vi er förenings ansökan. Beslut om vilka föreningar som tilldelas medel fattas den 21 mars. Ni ansöker som tidigare genom formuläret på denna sida.

Aktuella datum

Extra omgång 2019: sista ansökningsdatum 8 mars 2019. Beslutsdatum 21 mars 2019.

Ansökningar kan endast göras via detta formulär. 

Beviljade ansökningar