Attraktiva Oskarshamn ABs styrelse

andersOrdförande 
Anders Österberg
Informationschef, OKG
Ledamöter
Mats Johansson

Jenny Rees 
jenny.rees@skb.se

Göran Nilarp
goran.nilarp@expector.se

Malin Wigren
malin@hotelcorallen.se

Anna Österlund