Nätverk för ett attraktivt Oskarshamn

En viktig förutsättning för en orts utveckling, tillväxt och attraktivitet är en möjlighet för alla som bor och verkar på platsen att besjälas av känslan av delaktighet. Den absolut enklaste vägen till att verkligen kunna vara med och initiera, inspirera och påverka i frågor som rör ortens väl och ve är en medverkan i nätverket för ett attraktivt Oskarshamn.

Attraktiva Oskarshamns bägge ägarföreningars medlemsorganisationer har högt ställda förväntningar på att alla som brinner för Oskarshamns utveckling och tillväxt vill samlas i ett sådant nätverk. Att vara en del i detta nätverk är inte förenat med några kostnader eller andra förpliktelser. Tvärtom innebär det möjligheten att löpande ta del av information och kunskap kring orten och dess utveckling, bland annat via nyhetsbrev eller i workshops och liknande aktiviteter.

Inom nätverket finns också möjligheter till att ta aktiv del i aktiviteter som initieras i ägarföreningarnas, servicebolagets eller nätverkets regi. Det kan röra sig om allt från att medverka till informationsspridning, att välkomna nyinflyttade eller arrangera olika former av evenemang. Det är medlemmar i nätverket som på ett sådant vis engagerar sig ideellt som skulle kunna sägas kvalificera sig till att utgöra sanna Oskarshamnsambassadörer.

Förhoppningen är att just du vill vara en del i en gemenskap med Oskarshamns bästa för ögonen och kanske till och med kan tänka dig att inspirera fler att vara delaktiga. Det enda som krävs för att kunna vara med i nätverket är att du uppger namn och e-postadress i formuläret här intill. Väl mött!

Jag vill gärna vara med i nätverket för ett attraktivt Oskarshamn!Jag vill prenumerera på Attraktiva Oskarshamns e-nyhetsbrev: *
siluett-plus-logga-600x200