Vi jobbar för dig och alla andra oskarshamnare

Det är vi som bor här som skapar varje dag. Kryddar varje möte och formar framtiden. Det är delarna som tillsammans pusslar helheten. Attraktiva Oskarshamn AB jobbar för dig som nyinflyttad och för alla andra i kommunen utifrån tanken om att allt hänger ihop. Målen är allt ifrån att skapa tillväxt till att verka för vardaglig trivsel.

Oskarshamn är som det är – arv och miljö i kombination. Sjöar, skärgård och skog. Stad och landsbygd. Ett landskap där kluriga smålänningar lämnat avtryck på mångahanda vis – i konstens värld, i vetenskapen, i historien, i staden, i naturen och inte minst i den Svenska industrin. I dag tävlar Oskarshamn många gånger mot hela världen när vi ska locka till oss nya invånare och företag som är viktiga för platsens tillväxt — en tillväxt som ligger till grund för ett gott framtida samhälle. Platser som är aktiva och bäst kan kommunicera sina konkurrensfördelar sitter i förarsätet. De som är tysta och inte handlar hamnar ofta på efterkälken.

Vår huvuduppgift är att stärka Oskarshamns attraktivitet, skapa utveckling och bidra till tillväxt. Oskarshamn ska inte gå obemärkt förbi. Ingen ska missa Oskarshamn som ett vackert och varierat besöksmål, fördelarna med att bo här eller att det här kan vara den rätta platsen för en investering. Arbetet förs lokalt, regionalt och på nationell nivå. Och tillsammans med dig. Vi är beroende av varandra. Med samlade insatser ökar förutsättningarna för såväl kommunen som helhet som för den enskilda individen.

Med Oskarshamnsövergripande mål om befolkningstillväxt som utgångspunkt, 30 000 invånare år 2030, önskar vi att alla invånare och alla som arbetar här, företagare,studenter och besökare är med och formar varumärket Oskarshamn. Genom att samla oss kring värden som är förankrade i vår historia, våra unika förutsättningar och vår vision, skapar vi en tydligare bild av Oskarshamn. Skälen till arbetet är flera…
• Bättre förutsättningar att rekrytera arbetskraft
• Fler etableringar av företag och lägre arbetslöshet
• Fler besökare och turister
• Ökad inflyttning
• Ökad stolthet bland kommunens invånare
• Fler ambassadörer som berättar samma historia
• Ökat medieutrymme

Vill läsa om hur du bli medlem i Attraktiva Oskarshamn klicka här.


Läs mer om vår verksamhet och pågående projekt via menyn.

Ägare

I Oskarshamn arbetar sedan länge kommun och näringsliv aktivt i samverkan med olika insatser för att stödja utvecklingen av kommunen och det lokala näringslivet. Det finns ett flertal etablerade aktörer och initiativ som på olika sätt bedriver marknadsföring för inflyttning, handel, besök och etableringar, samt gör insatser inom ramen för det plats- och näringslivsutvecklande arbetet.

Attraktiva Oskarshamn AB startade sin verksamhet den 1 januari 2012. Bolaget ägs sedan 2016-04-01, med 50% vardera, av de ekonomiska föreningarna Attraktiva Oskarshamn och Företagscentrum i Oskarshamn. Bolag och de ekonomiska föreningarna grundar alltså sin verksamhet på ett samförstånd och gemensamt åtagande mellan kommunen och näringslivet.