Välkommen till seminarium om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) 31 maj

logga kommun och attraktiva

Återigen välkomnas du på seminarium om den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som börjar gälla den 25 maj 2018. Det ställer stora krav på dig och ditt företag att skydda uppgifter om fysiska personer. Har ni börjat förbereda er? Annars är det hög tid!

Seminariet anordnas av Näringslivsenheten på Oskarshamns kommun tillsammans med Attraktiva Oskarshamn. Företagarnas jurist Christoffer Lewinowitz, som har ett företagarperspektiv, ger en introduktion till den kommande dataskyddsförordningen och förklarar begrepp och de krav som förordningen ställer på företag.

Seminariet anordnas inom ramen för "Underleverantörsprojektet" som syftar till att hjälpa företag som påverkas av nedläggningen av OKG i deras omställning och
utveckling. Det finansieras av Oskarshamns kommun, EU genom Tillväxtverket, Regionförbundet och ett antal grannkommuner.

Datum & tid: Den 31 maj 18:00-20:00

Plats: Attraktiva Oskarshamn, Biogränd 7, 572 30 Oskarshamn

Pris: Seminariet är kostnadsfritt

Övrigt: Antalet platser är begränsade. I händelse av att du är anmäld och inte dyker upp kommer du att faktureras en kostnad på 250 kr.

Anmälan: Anmälan görs genom att anmäla dig själv och/eller kollegor senast tisdagen den 29 maj till moa.skyllbergpersson@oskarshamn.se.

Hör av dig om du har några frågor!

Varmt välkommen önskar Näringslivsenheten och Attraktiva Oskarshamn!  


2018-05-21