Trygghetsvandring med kvinnor

dab03da9

Gruppen som deltog på trygghetsvandringen.

I veckan genomfördes en trygghetsvandring med fokus på kvinnor och deras känsla för otrygghet att vistas ute kväll- och nattetid. Ansvariga för vandringen var Polisen Oskarshamn genom deras medborgarlöfte att genomföra trygghetsvandringar och Purple Flag.

Purple Flag är ett processarbete där man arbetar med olika fokusområden som säkerhet, tillgänglighet, utbud och platsen Oskarshamn. Det är viktig för en stad att alla medborgare kan vistas ute kvälls- och nattetid och känna sig säkra och trygga.

Många tjejer och kvinnor känner sig otrygga enligt trygghetsundersökningar. Oskarshamn är en trygg stad, men hur och vad kan göras för att flera ska känna sig tryggare. Stadsparken är en stadsdel som oftast kommer upp som en otrygg plats, där trygghetsvandringen kom med olika förslag för åtgärder. Effektbelysning av träd och växtlighet, konst och utsmyckningar, på olika sittplatser, utegymmet och temalekplatsen i Stadsparken, kan göra att flera vill använda parken, för att promenera i och inte minst vistas i. För genom mer belysning gör den parken båda trevligare, vackrare och tryggare.

Andra åtgärder till en tryggare och trevligare stadsmiljö som togs upp som förslag var:
  • Fylla upp de tomma lokalerna
  • Skapa fina skyltfönster i butikerna för en finare atmosfär
  • Fasadbelysning på de vackra fastigheterna för att lyfta hela stadsmiljön.
  • Lilla torget är en bra mötesplats där man kan skapa uteserveringar och en trevligare miljö.
Polisen har som medborgarlöfte att arrangera minst två trygghetsvandringar per år, som förslag på tema till nästa gång nämndes tillgänglighet. I arbetet med Purple Flag är frågor runt säkerhet, trygghet och tillgänglighet prioriterat. Följ oss på hemsidan för att se när nästa vandring ska genomföras. 

För mer information om Purple Flag, klicka här.


2018-02-02