Trevlig, trygg, ren och belyst stad!

extern utvaerdering

Så lät det när externa utvärderare för Purple Flag var i Oskarshamn under helgen.

Under fredag kväll och natt var två externa utvärderare för Purple Flag på besök. Moa Sundberg från Helsingborg och Andrine Svensson från Karlskoga, som samtidigt med Oskarshamn också arbetar med Purple Flag och sin egen certifiering.
Känslan av att vi har en trygg stad med bra upplyst stadskärna var en reflektion. Ren och trevlig stad en annan. Utmaningen är att lyfta Oskarshamn ännu mer, ta fram det som gör Oskarshamn ännu mer Oskarshamn. Skylten med Blåkulla och häxor vid infarten var intressant tyckte utvärderarna, är det något ni kan utveckla mer? Detta och flera synpunkter kom upp när Malin Olsson, folkhälsosamordnare Oskarshamn kommun, Torsten Nilsson, teknisk chef Oskarshamns kommun och Beathe Skaate, koordinator Purple Flag Attraktiva Oskarshamn AB på lördagen hade en uppsummering och återkoppling av utvärderingen.  
För att bli certifierad måste en stad utvärderas och olika minimikrav måste uppfyllas inom de olika fokusområden. Under september vet vi om Oskarshamn blir godkänd. 


2017-09-11