Stipendium för utlandsstudier

lions_clubs_international_logo.svg

Du har väl inte missat att Lions Club Oskarshamn delar ut ett stipendium för studenter från Oskarshamn som vill studerar utomlands?

Stipendiet riktar sig till ungdomar i åldern 16-25 år och som är, eller har varit, mantalsskriven i Oskarshamn minst fem år.

Stipendiesumman, högst 10 000 kronor, kan utdelas till den som bedriver eller som under nästa år ämnar bedriva yrkesinriktade studier utomlands.

Stipendiet kommer, om möjligt, att utdelas personligen vid klubbens månadsmöte i juni 2019. Stipendiat skall skriftligen, eller ännu hellre muntligen vid besök på klubbmöte, efterutlandsvistelsen redogöra för de studier som legat till grund för erhållandet av stipendiet. 

Ansökan skall vara inkommen senast 30 april 2019 till: 

Lions Club Oskarshamn
c/o Rolf Olofsson
Ingenjörsvägen 47
57260 Oskarshamn

Mail: rolf.olofsson.ro@gmail.com

Mobiltelefon: 073-0915778
2019-04-03