Satsa på ditt hållbara företag

projekt

Ett halvdagsseminarium med fokus på affärs- och verksamhetsutveckling för att inspirera företag att få med ett hållbarhetsperspektiv i sina organisationer och affärsmodeller

Upplägg
Omvärldsspaning
Vad görs på området ”hållbart företagande” utifrån de globala målen?
En scanning av intressanta exempel som kan kopplas till de branscher som berör deltagande företag.
Kort bakgrund och presentation av FNs globala mål och Agenda 2030.
Regional och lokal nivå - hur, vem och vad görs inom Kalmar län och Oskarshamn med omnejd?
En presentation och goda exempel från närområdet.
Workshop
Hur kan du och ditt företag bidra till ett hållbart samhälle och förverkliga hållbarhetsmålen utifrån din verklighet?
Få fokus på små och stora förändringar som gör din affärsmodell mer hållbar.
Förstärk det du redan gör, var nyfiken på hur hållbarhet kan vara lönsamt och skapa rutiner som ger effekt på kort och lång sikt.
Du kommer att få möjlighet att genomlysa din egen verksamhet för att lokalisera möjligheter och utmaningar i ditt eget hållbarhetsarbete.
Välj mellan två tillfällen:
23 oktober, kl. 12 – 17 alternativt kl. 15 – 20, hotell Corallen, Oskarshamn
5 december, kl. 12 – 17 alternativt kl. 15 – 20, Forum, Oskarshamn
Seminariet är en aktivitet inom projektet Omställning för kärnkraftens underleverantörer och är därmed avgiftsfritt.
Vid frågor, kontakta: Anna-Karin Swärd, 070-586 25 79, projektledare Omställning för kärnkraftens underleverantörer


2019-10-01