Parkeringsskiva i Oskarshamn

Pskiva

Från och med 1 juli ska du använda P-skiva när du parkerar i centrum. Det innebär gratis parkering på våra centrala kommunala parkeringsplatser. Tänk på att det är skyltningen som anger hur länge du får stå parkerad.

För att göra det enklare för dig som besöker staden har Oskarshamns kommun från den 1 juli infört gratis parkering med P-skiva i delar av centrum. Det finns fortfarande vissa parkeringar där det är avgiftsbelagd parkering precis som tidigare.

Hur får jag tag i en P-skiva?

P-skiva kommer att finnas i butiker, i Stadshusets servicecenter och i turistinformationen. Det har beställts en särskild parkeringsskiva för Oskarshamns kommun, men det fungerar såklart att parkera med vilken P-skiva som helst. Saknar du P-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lägga den synlig i vindrutan. 

Så här använder du P-skivan

  • Du ställer in din ankomsttid, avrundat till närmast följande hel- eller halv timme, vid pilen på parkeringsskivan. 
  • Ställer du dig på parkeringen utanför reglerad tid och vill stå kvar på reglerad tid ska P-skivan ställas på det klockslag parkeringen början regleras. Exempel: du kommer till parkeringen klockan 22 på kvällen och ska stå kvar till klockan 10 på förmiddagen. Klockan 09 startar reglerad tid, det vill säga då du behöver börja använda P-skiva. Du ska då ställa in din P-skiva på klockan 09.  
  • Parkeringsskivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen. 
  • Parkeringsskivan placeras innanför vindrutan, om möjligt på höger sida, och ska lätt kunna läsas utifrån. Endast en parkeringsskiva får användas vid uppställningstillfälle.
I Oskarshamn finns det cirka 1 200 kommunala parkeringsplatser. Tänk på att det även finns privata parkeringsplatser som kan ha andra regler. På 600 av de mest centrala parkeringsplatserna kommer P-skiva att införas.


2017-08-01