Oskarshamn omcertifierat enligt Purple Flag

stolthet

Nyligen så blev Oskarshamn omcertifierat efter att representanter från Svenska Stadskärnor varit på besök

Stadskärnan är i ständig utveckling och våra köp och rörelsemönster är helt nya idag. Genom att jobba med Purple Flag så får vi hela tiden nya utmaningar hur vi behöver utveckla vår stad. Purple Flag är ett omfattande arbete där kommun, fastighetsägare, butiker och Attraktiva Oskarshamn AB gör gemensamma insatser för att öka tryggheten i vår stadskärna och dess kringområden. Vi har flera tydliga exempel som gjort sedan vi blev certifierade 2017. För att nämna några exempel: Belysningsmiljonen, Sommartorget, Vintertorget, tjejkvällar, ledstråk, gemensamma öppettider och Citykvällen. Citykvällen är ett tydligt exempel på där fastighetsägarna, kommunen, handeln, Attraktiva Oskarshamn AB och framförallt våra kommuninvånare gjorde kvällen värd att minnas.

I december 2019 var Svenska Stadskärnors representant på plats i Oskarshamn för att gå igenom det arbete som gjorts de sista åren. I slutet av januari kom beskedet att Oskarshamn är omcertifierat. Certifieringen är giltig 2019-10-13 – 2021-10-12.

”Sedan certifieringen 2017 har Oskarshamn genomgått märkbara förändringar i sitt Purple Flag område. Med stolthet engagemang och samverkan har man gjort och görinvesteringar och förbättringar i syfte att skapa ett levande, tryggt, säkert och attraktivt centrum som också är socialt och ekonomiskt hållbart. Bättre belysning, upprustning av gator och torg, nyetableringar, nya lek och mötesplatser och ett mer varierat utbud för olika målgrupper är några konkreta exempel som har förverkligats i samverkan och dialog med olika intressenter och aktörer i Purple Flag området. Man jobbar aktivt med trygghet-, säkerhets- och jämställhetsfrågor. Flera publika arrangemang har ökat besökarantalet både i butiker och restauranger.”2020-02-07