Korta trafikavstängningar på E22 vid Oskarshamn

tv_logo_master_horisontal_rgb

Trafikverket.se

Trafikplatsen Södra byggs om för att förbättra trafikflödet.

Uppmaning av Trafikverket:

Trafiken på E22 norr om trafikplats Södra vid Oskarshamn kommer att stoppas kortare stunder mellan den 18 och 29 november, klockan 10–14. Anledningen är att vi kommer att spränga vid ett flertal tillfällen under den tiden. Stoppen, som varar cirka 10 minuter, görs av säkerhetsskäl.

Vi ska bygga om trafikplatsen Södra för att förbättra trafikflödet.

Det här ska vi göra:

Bygga om den norrgående rampen i trafikplats Södra.

Se över belysningsbehov och byta ut belysningsbeläggning i trafikplats Södra.

Byta en befintlig bro under E22:an, ca 250 meter norr om trafikplats Södra.

Därför bygger vi om

Det finns många skäl till att vi gör de planera de åtgärderna:

Ramperna på väg E22 är relativt branta och korta.

Oskarshamns kommun bygger om delar av centrala staden,vilket medför ändrade trafikflöden.

Tyngdpunkten för trafiken mot hamnen och Gotlandsfärjan förskjuts mot trafikplats Södra.

Ett större industri- och verksamhetsområde planeras även i anslutning till trafikplats Södra.

Sammantaget medför detta att påfartsrampen i norrgående riktning i trafikplats Södra måste anpassas för ökad kapacitet.

Nyttan med projektet

Nyttan med ombyggnaden av trafikplatsen är ett förbättrat trafikflöde i trafikplats Södra samt på E22 vid Oskarshamn.

lantmaeteriet

©Lantmäteriet, Geodatasamverkan.

2019-11-13