Inställt "Ny kommersiell kärnkraft i Sverige 2032"

nya kaernkraften loggor

Vill du veta mer om hur ny kärnkraft kan bli konkurrenskraftig med mindre modulära reaktorer?

Varför blykyld kärnkraft ärett av de starkaste alternativen? Hur kan nya reaktorer byggas i Oskarshamn?Hur ser NewClearEnergy att man kan uppnå företagets vision - att bidra till deglobala klimatmålen och trygg elförsörjning genom att satsa på kärnkraft?  

Dessa frågor får du svar på vid Blykallas och NewClearEnergys näringslivsträff. Blykalla representeras av Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH och medgrundare av Blykalla Reaktorer. NewClearEnergy representeras av grundarna Johan Wiking och Martin Albrecht, som berättar om företagets affärsmodell och hur elbranschen är under omstöpning. Laila Naraghi kommer även finnas på plats för eventuella frågor.
Tid: Tisdag 7 april kl. 17.00-19.00
Plats: Attraktiva Oskarshamns, Biogränd 7

Vi bjuder på kaffe och smörgås
Anmäl dig här2020-03-10