Starta, Driva och Utveckla

Nyttig information för dig som vill starta eller utveckla ett företag.
Mer information finns respektive flik.Här har vi samlat länkar till några andra organisationer och initiativ som erbjuder stöd i företagandets olika faser:
  • Atrinova hjälper företag att förbättra och utveckla sina affärer. Atrinovas affärsutvecklingsmodell bygger på att förmedla kompetens, kontakter och kapital.
  • ALMI Företagspartner Kalmar län. Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag.
  • SKB Näringslivsutveckling kan bistå med affärsutveckling, coachning och konsultstöd. Vi lämnar även borgen som säkerhet för lån.
  • StyrelseAkademien Sydost. StyrelseAkademien är en ideell förening som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.
  • Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft genom att skapa bättre förutsättningar för företagande och för attraktiva regionala miljöer där företag utvecklas.
  • Verksamt. Samlad service och information från flera Skatteverket, Bolagsverket och Tillväxtverket på samma plats. Allt för att göra det enklare för dig som driver eller vill starta företag.