Oskarshamns näringsliv

Näringslivet i Oskarshamn är starkt!

Men målsättningen är att det ska blomstra ytterligare. FöretagCentrum ek. förening har tagit fram en skrift som beskriver speglar de visioner och den framtidstro som finns hos ett tvärsnitt av föreningens medlemmar. Trycksaken har distribuerats till hushåll, företag och skolor i kommunen. Vi hoppas att den kommer till nytta och att den inspirerar till ökat företagande och sprider värdefull kunskap om det blomstrande näringslivet i Oskarshamn. Klicka här.

Oskarshamn är den kraftfulla ”motorn” i länets näringsliv.

Industrisektor dominerar och svarar för cirka 35 procent av kommunens sysselsättning. Oskarshamn är också i högsta grad en energikommun. Här produceras bland annat, genom OKGs kärnkraftsanläggning, en betydande del av landets elkraft. Flera av Oskarshamns företag har ett välutvecklat samarbete med kärnkraftsindustrin. Klicka här för att ladda ner en folder som lyfter fram vår starka industri.