Näringslivsorganisationer

Här har vi samlat organisationer och föreningar som har till uppgift att möta medlemmarnas intressen och att främja utvecklingen av näringslivet.

Lokala organisationer

  • Attraktiva Oskarshamn ek. förening är den ena hälftenägaren av bolaget Attraktiva Oskarshamn.  Föreningen har som uppgift att bidra till stärkt attraktivitet, utveckling och tillväxt i Oskarshamn.
  • FöretagsCentrum i Oskarshamn ek. förening är den andra hälftenägaren av bolaget Attraktiva Oskarshamn. FöretagsCentrum har som uppgift att bidra till ett långsiktigt starkt och väl differentierat näringsliv i Oskarshamn. 
  • Misterhultsföretagarna består av drygt 80 företag och har som uppgift att öka samverkan mellan de lokala företagen, hjälpa medlemmar med utvecklingsprojekt, fungera som nätverk och kontaktyta samt anordna utbildningar och kurser.

Regionala och nationella organisationer

  • Företagarna arbetar både nationellt och regionalt med att påverka beslutsfattare att genomföra reformer som gör det enklare, roligare och mer lönsamt att driva företag.
  • Handelskammaren påverkar företagens villkor genom bland annat utveckling av infrastruktur och utbildningssystem. Handelskammaren erbjuder också service inom internationell handel och genomför olika utbildningar. 
  • Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.