Näringsliv och företagande

Näringslivet i Oskarshamn är starkt. Men målsättningen är att det ska blomstra ytterligare. Platsen är sedan länge präglad av stora arbetsgivare.

 Varvsverksamheten som följts av OKG:s kärnkraftproduktion och Scanias hyttillverkning har under årtionden varit draglok för den lokala ekonomin och tryggat försörjningen åt tusentals kommuninvånare. Kring storföretagen har lokala företag vuxit fram varav en del också tagit steget ut på den nationella och internationella marknaden. Attraktiva Oskarshamn AB är det lokala destinations- och näringslivs-utvecklingsbolaget. Ett bolag som ägs av de bägge ekonomiska föreningarna 
Attraktiva Oskarshamn och FöretagsCentrum i Oskarshamn

Här erbjuds de bägge ägarföreningarnas medlemmar goda möjligheter till nätverkande och nya kontakter. Vår ambition är att erbjuda attraktiv näringslivsservice som skapar rätt förutsättningar för livskraftigt företagande. 

I rutan till höger har vi samlat information som vi tror kan bidra till utveckling och tillväxt.