Näringsliv och företagande

Näringslivet i Oskarshamn är starkt. Men målsättningen är att det ska blomstra ytterligare. Platsen är sedan länge präglad av stora arbetsgivare. Varvsverksamheten som följts av OKG:s kärnkraftproduktion och Scanias hyttillverkning har under årtionden varit draglok för den lokala ekonomin och tryggat försörjningen åt tusentals kommuninvånare. Kring storföretagen har lokala företag vuxit fram varav en del också tagit steget ut på den nationella och internationella marknaden.

Attraktiva Oskarshamn AB är det lokala destinations- och näringslivs-utvecklingsbolaget. Ett bolag som ägs av de bägge ekonomiska föreningarna Attraktiva Oskarshamn och FöretagsCentrum i Oskarshamn. 

Här erbjuds de bägge ägarföreningarnas medlemmar goda möjligheter till nätverkande och nya kontakter. Vår ambition är att erbjuda attraktiv näringslivsservice som skapar rätt förutsättningar för livskraftigt företagande. 

I rutan till höger har vi samlat information som vi tror kan bidra till utveckling och tillväxt.

Aktuellt

En gemensam vision för näringslivet

visionsarbete

Sedan årsskiftet bedrivs ett arbete för att skapa en gemensam vision för näringslivet i Oskarshamn. Följ oss på den resan via Facebook. Här samlar vi information om näringslivet i Oskarshamn och det utvecklingsarbete som nu pågår.

Energi i Femman, åter en succé

ef2016

Energi i Femman är ett koncept som ska öka teknikintresset hos elever i årskurs fem. Detta med syfte att kunna möta industrins framtida rekryteringsbehov .

Frågan inför 2016 års Energi i Femman var om vi skulle kunna upprepa succén från året innan. Till vår glädje blev det inte bara en ny succé. I själva verket överträffade vi fjolåret. Dessutom med råge! Hela 440 elever i 20 klasser från Oskarshamn, Högsby och Mönsterås anmälde sig till tävlingen. I fjol deltog 270 elever från 12 klasser.

Efter en rafflande final kunde klass 5 B från Norra Skolan ta hem segern! Priset från OKG och Oskarshamn Energi var 5000 kronor till klasskassan. På en välförtjänt andra plats kom Fårboskolan som vann 2000 kronor.

Klicka här för att se filmen från årets Energi i Femman.