Näringsliv och företagande

Näringslivet i Oskarshamn är starkt. Men målsättningen är att det ska blomstra ytterligare. Platsen är sedan länge präglad av stora arbetsgivare. Varvsverksamheten som följts av OKG:s kärnkraftproduktion och Scanias hyttillverkning har under årtionden varit draglok för den lokala ekonomin och tryggat försörjningen åt tusentals kommuninvånare. Kring storföretagen har lokala företag vuxit fram varav en del också tagit steget ut på den nationella och internationella marknaden.

Attraktiva Oskarshamn AB är det lokala destinations- och näringslivs-utvecklingsbolaget. Ett bolag som ägs av de bägge ekonomiska föreningarna Attraktiva Oskarshamn och FöretagsCentrum i Oskarshamn. 

Här erbjuds de bägge ägarföreningarnas medlemmar goda möjligheter till nätverkande och nya kontakter. Vår ambition är att erbjuda attraktiv näringslivsservice som skapar rätt förutsättningar för livskraftigt företagande. 

I rutan till höger har vi samlat information som vi tror kan bidra till utveckling och tillväxt.

Aktuellt

Rätt Fokus i Styrelsearbetet

raett fokus

Årets omgång av utbildningen Rätt Fokus i Styrelsearbetet börjar den 14 november. Här finns information om anmälan, innehåll, tider mm.

--------------------------------------------------------------------------

En gemensam vision för näringslivet

visionsarbete

Sedan årsskiftet bedrivs ett arbete för att skapa en gemensam vision för näringslivet i Oskarshamn. Följ oss på den resan via Facebook. Här samlar vi information om näringslivet i Oskarshamn och det utvecklingsarbete som nu pågår.