Om Oskarshamn

Platsen där Oskarshamn ligger har varit bebodd i tusentals år, man har hittat flera föremål från bronsåldern. Döderhultsvik låg på det som idag kallas Brädholmen där de första bostäderna i området tros ha funnits, namnet Döderhultsvik finns i skrifter från 1300-talet. På 1600-talet hade befolkningen ökat så pass mycket i Döderhultsvik att staden blev ett köping. Köpingen kämpade sedan länge med att få stadsrättigheter. År 1856 skickade man in sin nionde ansökan om att få stadsprivilegier till den dåvarande kungen Oscar I som godkände ansökan och därmed blev staden Sveriges sista stad att få namn efter en kung. Stadsrättigheterna betydde mycket för Oskarshamns utveckling, 1856 hade staden 2202 invånare vilket mer än fyrfaldigades fram till 1919 då Oskarshamn hade 9078 invånare.

1874 var järnvägen mellan Oskarshamn och Nässjö färdig och det var då stadskärnan började utvecklas på riktigt. Strax efter fick hamnen en viktig del i stadens utveckling då båttransporterna av varor ökade och smala gator kantade av trähus byggdes ner mot hamnen, det område som idag kallas Besväret och Fnyket. 1881 brann stora delar av Oskarshamns trädbyggnader ner och i den följande återuppbyggnaden uppförde man påkostade stenbyggnader prydda med torn som fortfarande finns i stadskärnan.

Idag bor det cirka 26 970 invånare i Oskarshamns kommun varav 17 000 bor inne i Oskarshamn (källa: SCB). Det är en industristad med ett antal större arbetsgivare som OKG, Scania, Saft och Liljeholmens stearinfabrik. Staden är givetvis också känd för sin hamn där båttrafik till Gotland utgår ifrån.

Kända personer från Oskarshamn är bland annat Döderhultarn som var en skicklig träskulptör runt förra sekelskiftet. Också hovläkaren och författaren Axel Munthe kommer från staden, också Munthe levde runt sekelskiftet. En av Oskarshamns nu mest kända personer är socialdemokraternas tidigare partiordförande Håkan Juholt.

När den hypade filmen The Simpsons skulle gå upp på biograferna i Sverige utsågs Oskarshamn till den svenska motsvarigheten till The Simpsons hemstad Springfield.

Oskarshamn i siffror

Invånare: ca 26 970 (källa: SCB) 
Yta: 1 054 kvadratkilometer, varav skog 912, odlad åkermark 37 och tätortsbebyggelse cirka 13.
Fastlandskust: Total längd är 32 mil.
Öar i havet: 5 429 vars stränder mäter 117 mil.
Landareal: 4 811 hektar.
Största ön: Runnö med 589 hektar.
Sjöar: 553 med en sammanlagd yta på 48 kvadratkilometer öppet vatten.
Naturreservat: 12, varav Misterhults naturreservat är kommunens och även länets största med 8 522 hektar.
Nationalpark: Blå Jungfrun i Kalmarsund. Nationalparkenär 198 hektar, varav 132 hektar vatten. Den bildades 1926 ochutvidgades 1988. Ön kallas också "Blåkulla" och är en av Sveriges mestsägenomspunna.