Kalmarsundsregionen

Kommunerna vid Kalmarsund jobbar nära tillsammans för att få fler att upptäcka möjligheterna här i Kalmarsundsregionen. Attraktionskraft för ökad inflyttning och kompetensförsörjning står i fokus för samarbetet.

tid att leva

Kalmarsundsregionen – en region med möjligheter

Att ha medarbetare med rätt kompetens blir allt viktigare för företags och organisationers konkurrenskraft. För några år sedan startade vi därför nätverket Kalmarsundsregionen. Vi tror på att samverka för att få fler att upptäcka regionens möjligheter. 

Det viktigaste är inte på vilken sida av kommungränsen man bor eller arbetar. Det viktigaste är att man bor och arbetar, lever och trivs, i vår region. Kalmar, Mönsterås och Oskarshamn började samarbetet och därefter har både Mörbylånga, Torsås och Nybro slutit upp. Det konkreta samarbetet gör att vi kan ta oss an gemensamma utmaningar på ett bättre och effektivare sätt. Gemensamt kan vi också attrahera nya invånare med en större palett av möjligheter och ett mer varierat utbud.

Kalmarsundsregionen – Tid att leva

På kalmarsundsregionen.com har vi samlat starka argument för att flytta hit, vi bjuder på reportage och information för den som är nyfiken och vi länkar till lediga jobb. På Instagram får våra följare möta ambassadörer som med stolthet berättar om möjligheterna och livet här i Kalmarsundsregionen.

Rekryteringsnätverk Kalmarsund

Vi är många inom både privat och offentlig verksamhet som har stora och utmanande rekryteringsbehov framöver. Därför har ett nytt nätverk med fokus på kompetensförsörjningsfrågor startats upp i Kalmarsundsregionen. Genom att hjälpas åt kan vi förbättra förutsättningarna. En medflyttan­de kan exempelvis vara en viktig kompetensresurs för någon annan i nätverket. Du som är arbetsgivare - välkommen du också!

Har du frågor eller funderingar kring Kalmarsundsregionen ska du kontakta:
Johan Sjöstrand
072-500 81 72
johan@oskarshamn.com