Program

Ledarskapsdagen bjuder på ett mycket intressant program med en blandning av föreläsningar och workshops inom temat "Ledarskap i förändring, förnyelse och digitalisering för industri, handel och samhälle".

Programmet uppdateras fortlöpande här. Dagen startar kl 8.30 och pågår till ungefär kl 15.30. Anmälan är nu stängd ochvi har glädjen att den 16 november välkomna 250 deltagare till Ledarskapsdagen!

Förvänta dig en dag med inspiration, erfarenhetsutbyte och praktisk kunskap om modernt ledarskap i en tid av förändring, förnyelse och digitalisering.
Vi kan nu presentera de två första föreläsarna för dagen som är Arash Gilan och Magnus Forslund, läs mer om dem genom att klicka på deras namn eller i högermenyn.

Dagen erbjuder också ett gäng olika seminarier och workshop fördelade på två pass, deltagarna kommer själva få välja vilket pass de vill delta på. De seminarier och workshops som anordnas är: 

Hur påverkar digitalisering min affärsmodell? Måste jag tänka annorlunda?

john jeansson

Är det så att det med digitalisering följer en utmaning om ett annorlunda sätt att tänka, ett förändrat mindset? Vad karaktäriserar ett sådant mindset och på vilket sätt är det av betydelse för företagets förmåga att fånga, skapa och leverera värde...dess affärsmodell? 

John Jeansson är universitetslektor inom ämnet Affärsinformatik/Business Informatics. Han undervisar inom områden som berörs av digitalisering till exempel digital-handel, marknadsföring, turism och affärsmodellsutveckling. John forskar även på hur organisationer gör för att skapa nytta genom investeringar i informationssystem eller andra digitaliseringsinitiativ. Han har studerat hur stora, små och medelstora organisationer arbetar för att anpassa sina affärsmodeller till en digitaliserad verksamhet.

Mjuka frågor ger hårda resultat! – hur förändrar jag det som sitter i väggarna?

joergen och klara

 

 

 

 

 

 

Jörgen Jonsson Move Management, en av Sveriges ledande konsultbyråer inom ledarskap och förändringsarbete med kontor i bl.a. Karlskrona och Jönköping samt Klara Lampa håller ett seminarium baserat på Moves arbete med Öresundskraft AB och Klaras fallstudie "Bättre företagsprestationer genom effektivare grupper" där hon jämfört klassiska industriella nyckeltal med liknande företag i samma bransch.
"När Öresundskraft arbetsgrupper blev effektivare ökade lönsamheten, de fick fler och nöjdare kunder, kostnaderna minskade och personalen blev effektivare och mer välmående".
Dessutom ökade flexibiliteten och öppenheten för förändring, en aspekt som är särskilt relevant för företag, organisationer eller branscher som står inför förändring. De rev helt enkelt bort de gamla tapeterna på väggarna och satte dit nya.

Säljande presentationer genom visualisering, 3D-animering och video

bjoern o mathias

Blanda 3D-animering och film med en personlig röst och du har fångat din publik på ett oslagbart sätt. Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har lång erfarenhet av att beskriva komplicerade processer på just det här viset.

Björn Arnold, Datamotion och Mathias Karlsson, informatör på SKB, berättar engagerat och med konkreta exempel om hur man skapar en säljande presentation genom att bygga en story i alla kanaler. För SKB var det en utmaning att göra kärnbränslecykeln och slutförvaret av använt kärnbränsle begripliga för besökare. Hur skulle man kunna visa maskiner och utrustning i verkliga miljöer?

- Rörlig media skapar större förståelse, håller besökarna vakna och väcker intresset på ett sätt som statisk information aldrig kan förmedla, säger Mathias Karlsson.

Björn Arnold visar hur idéer och planer kan förverkligas och testas innan ett företag tar risken med stora investeringar i pengar och tid. Visualisering genom 3D-animering eller video är ett perfekt verktyg för att skapa nyfikenhet och köpsug långt innan lanseringar av nya produkter. Tänk att, till exempel, kunna visa finessen med en ny maskin när den arbetar i en miljö som är välkänd för kunden.

Mathias berättar också om hur Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) jobbar med digitalisering för att främja samhällsutveckling. Mathias har i sin politiska roll som gruppledare för Liberalerna Oskarshamn en plats i SKL:s digitaliseringsnämnd. 

E-handel – från idé till färdig lösning

img_7366_marcus oldin, easyfy

Digitala lösningar skapar nya affärer. Hur? Det vet Marcus Oldin, en av grundarna av Easyfy AB, som har mer än 15 års erfarenhet av e-handel i stora och små företag. Ta del av Marcus beskrivning av hur Easyfy hjälper olika typer av kunder att hitta sin, speciella lösning för e-handel, hur processen kan se ut och vilka möjligheter en e-handelsplattform kan ge.

Du får praktiska tips, både för den som inte påbörjat resan ännu och för den som kommit en bit på väg. Och du får konkreta exempel från enkla och mer komplexa projekt.

På plats finns även Christan Karlsson från Nettodäck i Oskarshamn/Tyred.se som berättar hur de utvecklade webshopen Tyred.se med hjälp från Easyfy.
Tyred.se har på endast två år gått från en omsättningen på 1 miljon till 14 miljoner kronor.

Easyfys erfarenhet av e-handel innefattar allt från daglig försäljningsanalys, sökmotorsoptimering till långsiktig strategisk planering i ledningsgruppen. Easyfy AB erbjuder en e-handelsplattform som skräddarsys för varje enskild kunds processer och hjälper kunden fatta rätt beslut i vardagen.

Digitaliseringen gör skillnad, även i ledarskapet

jonas kihlberg

En digital förändring som gör din verksamhet mer effektiv ställer krav på chefen. Hur ska man som ledare ta hand om rädslor och oro och samtidigt skapa motivation och engagemang hos medarbetare och kunder?
Jonas Kihlberg VD på Elajo AB ger oss sin berättelse från när Elajo tog fram plattformen System One för att optimera, effektivisera och skapa nya värden i olika verksamheter.
Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. Som ett gediget familjeföretag har Elajo sedan starten 1958 vuxit starkt under många år och kombinerar det lilla företagets närhet och flexibilitet med det stora företagets resurser.

En kreativ miljö till nytta för industri och samhälle

Jonas Hjalmarsson och Michael Leijonhud berättar om Hultsfred kommuns resa att etablera ”Makerspace Hultsfred”, från första aktiviteten till att nu skapa en utbildning för operatörer inom 3D-printing i metall.

Jonas och Michael delar med sig av erfarenheter och lärdomar från sitt första år: Varför Hultsfred valde att satsa på ett Makerspace, nyttan för industri och samhälle och visionen för framtiden. Hultsfreds kommun köpte sin första 3D-printer för drygt två år sedan för att öka teknikintresset hos barn, elever och pedagoger. Sedan dess har flera lyckosamma projekt genomförts där elever tillverkat leksaker, arbetat med geometriska former och design. Idéerna har presenterats för tillväxt- och näringslivsrådet i Hultsfreds kommun.

Makerspace Hultsfred är en kreativ miljö för skapande med hjälp av innovativ teknik. Initiativet drivs av Hultsfreds kommun i anslutning till Hultsfreds gymnasium. I lokalen finns VR-teknologi, robotprogrammering, programmering, utveckling och 3D-modellering. Ett viktigt syfte är att öka antalet intresserade och anställningsbara ungdomar i gymnasie- och eftergymnasial ålder, och att öka integrationen i samhället.

Visualisering, Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR) som kommunikations- och beslutsverktyg

a422771 ludvig lovén_aaf

Ludvig Lovén från ÅF ger eninspirerande föreläsning om hur visualisering, VR och AR kan användas i konstruktionsarbeten för att skapa moderna beslutsunderlag. ÅF jobbar med visualisering inom följande områden:

 • Infrastruktur och samhällsbyggnad
 • Ljussättning och ljusdesign
 • Produktutveckling
 • Visualisering med spelmotorteknik
 • Filmer och stillbilder renderade med spelmotorteknik
 • Filmer och stillbilder renderade med traditionell 3D-mjukvara Oculus Rift och annan VR-teknik
 • Arkitekturvisualisering

Du får se på exempel från olika projekt, exempelvis visualisering av inredningsarkitektur samt hur visualisering användes för att kommunicera den nya planlösningen i ett projekt till bl a SKF. ÅF anlitades för att skapa en interaktiv upplevelse, där användaren kan gå runt i fabriken med VR-teknik. Slutprodukten var ett mycket träffsäkert beslutsunderlag.

ÅF är ett ingenjörs- och konsultföretag med uppdrag inom energi, industri och infrastruktur med bas i Europa men kunder över hela världen. Satsningen på visualisering, VR och AR ligger i linje med ÅF:s slogan ”Innovation by experience”. Kunderna får en möjlighet att ta del av tekniska lösningar och infrastrukturslösningar genom ett underlag som bjuder på en upplevelse, inte bara tekniska ritningar och beskrivningar.

Under lunchen får besökare också en möjlighet att testa ÅF:s VR-utrustning. 

VD & Chefspanel - Ett samtal om att leda i förnyelse, förändring och digitalisering.

vd panel

Hur leder man ett företag i en tid med högt förändringstempo? Generationsskiften, digitalisering, globalisering, omorganisationer – hur klarar man pressen som chef utan att känna sig osäker och otillräcklig i sitt ledarskap? Hur får man med sig sina medarbetare och att fortsatt hålla fokus på sina kunder och förstå deras behov när det är så snabba förändringar?

Panelen består av:

 • Ann-Charlotte Larsson
  Professor och Vice Rektor för internationaliseringoch innovation på Linnéuniversitetet leder samtalet där vi möter några avregionens VD:ar och chefer och får höra om deras tankar runt just dessa frågor. 
 • Peter Sandström
  Press Kogyo Sweden AB
 • Douglas Almqvist
  Oskarshamns kommun
 • Mari Kadowaki
  SAFT AB
 • Jonas Kihlberg
  Elajo AB
 • Roger Blezell
  Scania
 • Kristina Alsér
  Expertrådet Digitala Investeringar

Ledarskap för IT- och digitaliseringsprojekt – förutsättningar, fallgropar och framgång

lars och linda

Lars Hornborg, Information Engineering Center (IEC) och Linda Sharp, Maskinteknik i Oskarshamn AB delar med sig av kunskap, erfarenheter och praktiska tips för verksamhetsutveckling genom IT-projekt och digitalisering. De beskriver ledarskapets roll och vad som krävs i form av kompetens, resurser och metoder. 

Lars Hornborgs erfarenheter utgår bland annat från att driva och utveckla IEC-nätverket som på bara några år gått från samverkansprojekt till en av Sveriges starkaste IT-regioner. Han ger exempel på varför vissa företag lyckas, medan andra misslyckas när digitalisering blir allt angelägnare.

Linda Sharp berättar, ur ett litet företags perspektiv, vad som krävs för att jobba aktivt med digitalisering och verksamhetsutveckling. Linda bjuder på lärdomar från flera olika projekt som Maskinteknik har bedrivit i samverkan med forskare, studenter och andra företag.  

Information Engineering Center (IEC) är ett forsknings-och samverkansprojekt vid Linnéuniversitetet vars mål är att skapa nya företag, nya jobb och ökad konkurrenskraft genom samverkan mellan forskning, företag och omgivande samhälle. Visionen är att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.

Maskinteknik i Oskarshamn AB är ett prototypföretag som konstruerar och tillverkar specialmaskiner, -verktyg, - och instrument. Maskinteknik har under de senaste åren jobbat aktivt med verksamhetsutveckling och innovationsprojekt genom att samverka med forskare, studenter och andra företag.