Årets regionutvecklingspris

Årets pris för regionutveckling delas ut av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling. Förra årets vinnare var Folke Snickars.

snickar_ vinnare 2018
  • Oskarshamn växer genom goda relationer och nätverk.
  • Regional utveckling är en del i Oskarshamns strategi för tillväxt.
  • Novas uppdrag är att bidra till regional utveckling genom utbildning, forskning och affärsutveckling. Det sker genom samverkan med akademi, offentlighet och näringsliv - lokalt, regionalt och nationellt.

Kriterier
• Ett brett utvecklingspris som speglar hela Novas uppdrag. 
• En insats som bidrar till samhällsutveckling i Oskarshamnsregionen.

Om Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

nova

Regional utveckling är en del av Oskarshamnskommuns strategi för att skapa flera arbetstillfällen och en hållbar livsmiljö.Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling är ett strategisktutvecklingsverktyg vars uppdrag är att arbeta med långsiktigt hållbar tillväxtoch ökad konkurrenskraft i regionen. Nova har utvecklats till ensamarbetsplattform och arbetar i gränssnittet mellan akademi, näringsliv ochoffentlig verksamhet samt mot allmänheten. Genom samverkan utgör Nova enkraftfull aktör i det regionala utvecklingsarbetet. Verksamheten omfattarutbildning, forskning och affärsutveckling.