Folkets pris

Priset Folkets pris delas ut av Attraktiva Oskarshamn AB. Förra årets vinnare var Jailbreak Oskarshamn.

jailbreak_vinnare 2018

Attraktiva Oskarshamn har under 5 år, på Oskarsgalan, delat ut pris till Årets nydanare vilket inneburit att vi premierat en person, organisation eller företag i Oskarshamn som inte alltid rättat in sig i ledet utan kraftfullt lämnat avtryck i vår historia. Företagscentrum i Oskarhamn har under lång tid,delat ut pris till årets företagarkvinna, på Oskarsgalan. När vi nu fusionerar verksamheterna i bolagen har vi beslutat att dela ut ett pris – Folkets pris. Med folkets pris hoppas vi på ett ännu större engagemang från alla oskarshamnare. Vad kan egentligen vara finare än att få Folkets pris?

Om Folkets pris

Alla platser behöver någon som går före. Någon som bryter ny mark och som vågar ta för sig för att nå utveckling och framgång. Vi vill hylla de positiva initiativ som bidrar till Oskarshamns utveckling. Vi vill, med folkets pris,  hitta personer, företag och organisationer som inte alltid rättar in sig i ledet, de som lyser starkt och de som genom sin energi och kraft  lämnar ett avtryck i vår lokala historia!

Kriterier

En person, ett företag eller en organisation som bidragit till Oskarshamns attraktivitet och tillväxt inom närings- eller föreningsliv. En person, ett företag eller en organisation som dessutom är förebild och inspirerar andra att starta, driva och utveckla verksamheter i Oskarshamn.

Nominering - Folkets pris

Stort tack för de bidrag ni har skickat in- nomineringstiden har gått ut. Nu är det dags att rösta fram tre finalister. Klicka här för att komma till röstningsformuläret.

Tidigare vinnare

2018: Jailbreak Oskarshamn
2017: Blåkulla swimrum
2016: Brädholmen event/Latitud 57
2015: Anders Oskarsson, Nilssons konditori
2014: Jim Håkansson, Hjortberget
2013: Jerry Svennerlind, Konsumentföreningen i Oskarshamn m. om
2012: Kristian Wendelboe, The Circle Resort

Om Attraktiva Oskarshamn AB

ao

Attraktiva Oskarshamn AB är ett bolag som verkar för utveckling och tillväxt genom att öka ortens attraktivitet. Genom samverkan, ökad professionalism och affärsmässighet bidrar bolaget till utveckling av besöksnäring, handel, evenemang och boendemöjligheter i Oskarshamn. Genom att alla intressenter har samsyn kring att ”allt hänger ihop” skapas förutsättningar för inspirerande och kommunikativa insatser som skapar framtidstro och stolthet.
Bolagets ska värna och utveckla platsen Oskarshamns framtid och tillväxt genom att skapa och förmedla en attraktiv bild som överensstämmer med verkligheten. Arbetet strävar mot en vision där vi genom utveckling och tillväxt tillsammans skapar ett attraktivt Oskarshamn.