Årets energi- och miljöpris

Årets energi- och miljöpris delas ut av Oskarshamn Energi. Förra årets vinnare var Fritidsförvaltningen, Oskarshamns kommun.

energi_vinnare 2018

Som energibolag vill vi uppmuntra företag, organisationer och privatpersoner att minska fossilbränsleanvändningen och ersätta den med koldioxidfria energikällor. Det ligger i vår företagsstrategi och i linje med vår miljöpolicy att verka för en bättre närmiljö. Vi är en naturlig aktör i vår energikommun, vilket är en stor anledning till att vara priskategoriägare till Årets energi- och miljöpris. 

Kriterier

Priset Årets energi- och miljöpris skall gå till ett företag, en organisation eller privatperson som är aktiv inom energi- och miljöfrågor i sin vardag och därmed är en förebild för andra i Oskarshamn.
Skicka in ditt förslag på vinnarkandidat till info@oskarshamnenergi.se.

Om Oskarshamn Energi
Oskarshamn Energi erbjuder el, värme, biogas samt tjänster ochentreprenader i Oskarshamnsregionen. Oskarshamn Energi ägs till lika delar avOskarshamns Kommun och E.ON Sverige AB och svarar för eldistributionen i störredelen av kommunen samt fjärrvärmedistribution i tätorten.

Årets prisutdelare

oskarshamn energi

Hans Johnsson, marknadschef Oskarshamn Energi, har ett gediget musikintresse. Han har egen musikstudio hemma i ladan, det är febril verksamhet under årets kalla period. Vid prispresentationen på 2013 års gala berikade Hans oss med en liten dikt. 
Se klippet här.

Vi bad Hans berätta om något roligt som hänt tidigare år och han delger oss den här fina informationen:
2011 gick vårt pris till Oskarshamn Hamn som med stolthet tog emot vårt pris, de lät senare tillverka en platta i ädelträ, på vilken de monterade statyetten, som sedan dess har prytt deras konferensrum.