Årets energi- och miljöpris

Årets energi- och miljöpris delas ut av Oskarshamn Energi. Förra årets vinnare var Fritidsförvaltningen, Oskarshamns kommun.

energi_vinnare 2018

Som energibolag vill vi uppmuntra företag, organisationer och privatpersoner att minska fossilbränsleanvändningen och ersätta den med koldioxidfria energikällor. Det ligger i vår företagsstrategi och i linje med vår miljöpolicy att verka för en bättre närmiljö. Vi är en naturlig aktör i vår energikommun, vilket är en stor anledning till att vara priskategoriägare till Årets energi- och miljöpris. 

Kriterier

Priset Årets energi- och miljöpris skall gå till ett företag, en organisation eller privatperson som är aktiv inom energi- och miljöfrågor i sin vardag och därmed är en förebild för andra i Oskarshamn.
Skicka in ditt förslag på vinnarkandidat till info@oskarshamnenergi.se.

Om Oskarshamn Energi
Oskarshamn Energi erbjuder el, värme, biogas samt tjänster ochentreprenader i Oskarshamnsregionen. Oskarshamn Energi ägs till lika delar avOskarshamns Kommun och E.ON Sverige AB och svarar för eldistributionen i störredelen av kommunen samt fjärrvärmedistribution i tätorten.

Årets prisutdelare

oskarshamn energi

Priset delas ut av Jöns Wahlström, vd Oskarshamn energi.