Nu börjar vi bygga nya Inre hamnen!

Nu sätts spaden i marken på allvar i Inre hamnen. Först ut är Hamnparken och två gator i f.d Bohmans Fanérfabriks område.

Bygget av Hamnparken och gator startar med marksanering, därefter anläggs de nya ytorna. Parken kommer att innehålla lekplats, boulebanor, öppna gräsytor, gång och cykelförbindelser m.m. Bland utsmyckningen finns bland annat en del corténstålselement samt fem skulpturer i brons. Hela parken förbereds också för att kunna hantera olika evenemang såsom konserter, festivaler eller marknader.

Bygget planeras vara klart under sommaren 2018.

Ambitionen är att även byggnationen av Hamntorget, dvs aktivitetstorget mellan Sjöfartsföreningen och Kustbevakningen, ska komma igång under 2018. Här planeras för en kajpromenad, olika spontanidrottsytor såsom skate, streetbasket, fotboll, parkour m.m. Området ska bli en riktigt bra mötesplats i Oskarshamn.

Läs mer om platserna under fliken "Stadens nya platser" på www.oskarshamn.com/inrehamnen

parken

Hamnparken markerad med svart punktlinje.2017-11-14