Första detaljplanen för Inre hamnen har vunnit laga kraft

Mitt under pågående sommar vann den första av Inre hamnen tre detaljplaner laga kraft.

Det handlar om Norra Inre hamnen (f.d Bohmans fanérfabrik m.m.) och planen omfattar mark för bostäder, verksamheter, park och aktivitetstorg. Nästa milstolpe blir att få igång byggnationen vilket vi hoppas blir under hösten/vintern. Under "stadens nya platser" kan du läsa om de platser som kommunen kommer att bygga. Att utveckla stadslivet i hamnområdet är ett av projektets viktigaste mål - och i Norra Inre hamnen görs stora satsningar för att lyckas med detta.

Detaljplanearbetet för Brädholmen och Badholmen fortskrider. Här tror vi att vi kan ha en antagen plan före sommaren 2018.

Läs om Inre hamnen här: www.oskarshamn.com/inrehamnen2017-08-14