Jobb och utbildning

Oskarshamn är sedan länge en kommun präglad av stora arbetsgivare. Varvsverksamheten som följts av OKG:s kärnkraftsproduktion och Scanias hyttillverkning har under årtionden varit draglok för den lokala ekonomin och tryggat försörjningen åt tusentals kommuninvånare. 

Kring storföretagen har ett antal lokala företag vuxit fram varav en del förmått ta steget ut på den nationella och internationella marknaden.

Platsen har ett antal viktiga utbildningsaktörer som tillsammans ser till att det näringslivet försörjs med relevant arbetskraft.

puff utb_314X200

Utbildningsaktörer

Drift- och underhållstekniker, Automationsingenjör, Högskoleingenjör maskinteknik, Elkonstruktör....

Möjligheterna är skaffa en eftertraktad utbildning är många. Vilken väljer du?

Läs mer

elajo_314X200

En stark utvecklingsfas

Och det innebär naturligtvis nyanställningar avingenjörer och annan välutbildad teknisk personal. 50 ingenjörer blir betydlig fler inom enöverskådlig framtid, understryker företagets vd Anders Lindh.

Läs mer om Elajo

scania_314X200

Ökad kapacitet...

... genom en satsning på ny karossverkstad, nytt grundmåleri och ny logistikbyggnad. Något som innebär att Scanias stora och lång- siktiga behov av ingenjörer och teknisk personal kvarstår.
– Vi behöver både erfarna och ny- utexaminerade ingenjörer, säger Maria Edner, gruppchef på information och kompetensutveckling. Vi vill rekrytera olika typer av människor, som passar för att arbeta med eller i gränssnittet mot produktion.

Karriär på Scania

presskogyo_314X200

Positiva effekter

Visst går det att bedriva lönsam industri- produktion i Sverige. 20-talet ny- anställningar till stor del bestående av ingenjörer och välutbildade tekniker. Att PressKogyo på kort tid har investerat hårt och fördubblat omsättningen får naturligtvis även effekter på personalsidan.
– Det är inte bara högskoleingenjörer som behövs utan också gamla tiders ”gymnasieingenjörer”, säger personalchefen Niclas Olsson.

Artikel om Press Kogyo

lernia_314X200

Ökad kapacitet

– Många företag i regionen har stort behov av ingenjörer, men också det som förr kallades gymnasieingenjörer och annan välutbildad teknisk personal.
Det konstaterar Magnus Franzén, platschef på Lernia Bemanning.
Bemanningsföretaget ansträngningar att hitta rätt arbetskraft till Oskarshamns- företagen sker hela tiden med kontinuitet.
Vi söker brett över hela landet för att hitta de kompetenser våra kunder efterfrågar.

Kontakta Lerina

skb_314x200

Tekniker önskas

Högteknologiska SKB har idagsläget runt 40 ingenjörer anställda.


Men de blir fler under en snar framtid.
– Förutom nyanställning av ingenjörer har vi också behov av ett flertal tekniker, berättar personalmannen Christian Karlsson. Behovet av teknisk personal ska bland annat stillas genomsamarbete med KTH, Linnéuniversitetet, Chalmers samt högskolorna i Gävle ochUppsala.

Lediga jobb på SKB