Stadens nya platser

Inre hamnen ska utvecklas för att stimulera stadsliv vid vatten. I projektet ligger ett flertal nya spännande platser som kommer att växa fram med tiden. Allihop binds ihop genom tillgängliga och trevliga kajpromenader.

 

Norra Inre hamnen

I planeringen för Inre hamnen arbetas just nu intensivt för en ny park och ett nytt kajområde i det vi kallar norra Inre hamnen. Parken, inkl omgivande nya gator, kommer att stå klar under 2018. När det nya kajområdet, "aktivitetetstorget", på Norra kajen kommer att anläggas är idagsläget oklart.

Ny park

Den nya parken blir ca 7000 kvadratmeter stor (vilket ungefär är detsamma som en fullstor fotbollsplan). Parken får i första hand tre tydliga funktioner: 

- En ny gång- och cykelförbindelse i nordsydlig riktning och öppnar på så vis upp för nyarörelsemönster till och från de norra stadsdelarna.

- Lekplats. En av stadens större lekplatser planeras hit.¨

- Evenemangsplats. Parken ska optimeras för att kunna ta emot evenemang och konserter.

 

parken

Idéskiss på hur parken kan komma att se ut. Bild: Mandaworks/Adept

 

Nytt aktivitetstorg

Norra kajen (kajområdet mellan Sjöfartsföreningens lokaler och Kustbevakningen) är en slumrande pärla som vi nu planerar att utveckla till en innehållsrik, spännande plats med mycket liv och rörelse. Vi förbereder för att skapa ett aktivitetstorg med inslag av olika idrottsplaner och aktivitetsytor. Vi tror att detta kommer att vända sig till stadens ungdomar i stor utsträckning – men alla är givetvis välkomna.

Längs med kajen blir det en form av strandpromenad med olika platser för att slå sig ned på för att kanske njuta av solen och utsikten över staden på en av Inre hamnen allra bästa platser.

Längst österut mot Kustbevakningen lägger vi husbilsparkering – ungefär lika många platser som finns på kajen idag.

Aktivitetstorget planeras att innehålla bland annat skate, parkour, streetbasket, innebandy (fast uomhus), fotboll m.m. En viktigt plats mitt bland aktivitetsytorna blir "Loungeområdet", en plats umgås på. Hit planeras schyssta sittmöbler, högtalare med möjlighet att spela musik från sin mobiltelefon, wifi, pingisbord etc.

Valet av olika aktiviteterna har växt fram efter samtal med ungdomar, bland annat på gymnasiet och i ungdomsrådet, trendspaningar, dialog med fritidskontoret samt en bedömning av vad som passar i på platsen och i stadsbilden.

En rolig, kaxig och mycket spännande stadsplanering i en av stans allra bästa lägen som vi är mycket stolta över att kunna berika Inre hamnen och Oskarshamn med.
.

torget

.

torget med foerklaringar

 Idéskisser på hur torget kan komma att se ut. Bild: Mandaworks/Adept

 

Brädholmen, Skeppsbron och Skeppsbrokajen

Iordningsställandet av nya offentliga platser i detta område ligger lite längre fram i tiden. Därför har inte skissarbetet kommit lika långt, men tankegångarna och målsättningarna är tydliga. De mest spännande platserna planeras att skapas på Brädholmen i form av ett nytt torg, samt på Skeppsbrokajen som görs om till en trevlig kajpromenad.

Nytt torg på Brädholmen

Brädholmens nya torg blir betydligt mindre än det nuvarande. Det skiljer sig också på så sätt att det nya torget får "väggar" i tre väderstreck i form av nya byggnader. Dett kommer att vara välgörande för torgets rumsbildning. Dessutom planeras en del av byggnaderna innehålla restauranger eller kaféer vilket skapar målpunkter på torget.
Torget ska få en stark vattenkontakt och planeras att knyta an till en urban badplats vilket också blir en stark målpunkt. Kanske blir det också en liten sandstrand på Badholmssidan som vänder sig in mot torget.

Målet är att det nya torget ska bli en självklar plats för stadslivet för oskarshamnarna. Det ska få en mänskligare skala, erbjuda fler målpunker och ges en attraktiv utformning med tydlig vattenkontakt.

Brädholmen

 

Idéskiss på hur torget kan komma växa ihop med någon form av bad.

    

Skeppsbrokajen

Skeppsbrokajen planeras att på sikt avlastas från sin nuvarande huvudsakliga funktion som är uppställningsplats åt trailers och tunga fordon som ska med Gotlandsfärjan. Inte heller ska kajområdet användas i samband med tömning av färjan. Dessa funktioner ska lösas på annan plats runt färjeterminalen. Även en ny plats för ölandsfärjan undersöks.

Skeppsbrokajen kan då utvecklas till en trivsam kajpromenad med planteringar, parksoffor etc som blir en länk mellan nya resecentrum och Brädholmen (och vidare upp mot stadens centrum). Det finns också planer på att lägga en småbåtshamn längs med kajen.

Carribean Beach pop up

Under sommaren 2017 anlägger vi en tillfällig strandpark på Brädholmen som återkommer under 2018. Läs mer här.