Planer och program

Planprogrammet för Inre hamnen godkändes i kommunfullmäktige hösten 2015. Detta program visar visionen för området och styr nu den fortsatta planeringen och utvecklingen av Inre hamnen. 

Handlingar

Hela programmet finns tillgängligt för nedladdning här nedan.

Detaljplaner

Den första detaljplanen för Inre hamnen har nu vunnit laga kraft. Det är detaljplanen över det vi kallar norra Inre hamnen (Laxen m fl fastigheter) som efter ett par års arbete blev färdig under våren 2017 och vann laga kraft under sommaren. Därmed pågår just nu enbart ett detaljplanearbete för Inre hamnen. Det är omfattar delar av Brädholmen inkl Skeppsbrokajen och Badholmen. Denna är kommer att vara ute för samråd mellan 29 maj och 26 juni 2018. Här kan du läsa samrådshandlingarna: www.oskarshamn.se/bradholmen

Ladda hem och läs

Planprogram för Inre hamnen
Den fullständiga och kompletta handlingen

Samrådsredogörelse för planprogram Inre hamnen
Visar inkomna synpunkter under det samråd som genomfördes i vintras och kommunens ställningstaganden till desamma.

Miljökonsekvensbeskrivning för planprogrammet

Hållbarhetsprogram för Inre hamnen
Konkretisering av bland annat energi- och klimatfrågor

Broschyr Inre hamnen
Själva planförslaget nedbantat i en broschyr (OBS! Innehållet bygget på samrådsförslaget, dvs inte den reviderade handlingen)

Utredningar

Utredningar och rapporter som tagits fram under arbetet med planprogrammet hittar du här!

Vanliga frågor

Vår FAQ med de vanligaste frågorna som samhällsbyggnadskontoret får kring Inre hamnen hittar du här!