Vill du vara med och utveckla Inre hamnen?

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare ger goda förutsättningar för nyproduktion av bostäder i Oskarshamn. Nu är det brist på alternativ för dem som vill flytta hemifrån eller för dem som vill lämna villan för ett bekvämare boende. Oskarshamn möter därför bostadsbristen genom att utveckla en ny centralt belägen stadsdel i Inre hamnen. Här är kommunen redo att investera 100-tals miljoner kronor i gatumiljö, parker, bad och strandpromenad.

 

bild 1

Är du intresserad av att vara med och bygga Inre hamnen?

Kontakta Erik Hjertqvist på Samhällsbygnadskontoret (0491-88143, erik.hjertqvist@oskarshamn.se) för mer information om framtida etapper eller tillgängliga byggrätter. Inom utvecklingsområdet Inre hamnen finns flera fastighetsägare, där kommunen framförallt är markinnehavare på Brädholmsområdet. För byggrätter i norra delarna av Inre hamnen ansvarar respektive fastighetsägare.