Vill du vara med och utveckla Inre hamnen?

Bostadsbrist, en ökande befolkning och ett stort antal inpendlare ger goda förutsättningar för nyproduktion av bostäder i Oskarshamn. Nu är det brist på alternativ för dem som vill flytta hemifrån eller för dem som vill lämna villan för ett bekvämare boende. Oskarshamn möter därför bostadsbristen genom att utveckla en ny centralt belägen stadsdel i Inre hamnen. Här är kommunen redo att investera 100-tals miljoner kronor i gatumiljö, parker, bad och strandpromenad.

 

bild 1

Anbudstiden för markanvisningstävlingen för etapp 1 av Brädholmen i inre hamnen är nu stängd. En utvärderingsfas har påbörjats och förhoppningen är att kunna tilldela byggrätterna under våren 2017. Brädholmen planeras bebyggas med totalt 10 kvarter varav fyra-fem ingår i denna första etapp. Antal bostäder bedöms till cirka 30 lägenheter per bostadskvarter och dessa kommer att blandas med verksamheter för att skapa en livfull stadsdel.

ny 2 markanvaendningskarta med kronjuvelen

 

 

 

Är du intresserad av att vara med och bygga Inre hamnen?

Kontakta Erik Hejrtqvist på Samhällsbygnadskontoret (0491-88143, erik.hjertqvist@oskarshamn.se) för mer information om framtida etapper eller tillgängliga byggrätter. Inom utvecklingsområdet Inre hamnen finns flera fastighetsägare, där kommunen framförallt är markinnehavare på Brädholmsområdet. För byggrätter i norra delarna av Inre hamnen ansvarar respektive fastighetsägare.